Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Fler förskoleplatser behövs

Barnkullarna växer och förskolan behöver fler platser. Utifrån befolkningsprognosen har en arbetsgrupp nu tagit ett samlat grepp om lokalfrågan. 88 miljoner saknas för att täcka behovet av platser.

Holsby förskola

Holsbys nya förskola fick ytterligare en avdelning i januari i år.

Sedan hösten 2016 har man utrett olika faktorer som påverkar förskoleverksamheten, för att kunna visa vilka behov och utmaningar som förskolan står inför. En rapport som beskriver förskolans lokalbehov nu och i framtiden redovisades på onsdagen för politiker i kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden och tekniska nämnden.

Ersättningar och nybyggnationer

Förskolan är i stort behov av att ersätta 293 platser som idag finns i tillfälliga eller undermåliga lokaler. Det kommer också att behövas fler förskoleplatser.

– Befolkningsprognosen pekar på att behovet av platser ökar, säger verksamhetschefen för förskolan Ingela Nyberg. Ytterligare 137 platser behövs till år 2022.

I investeringsplanen finns ungefär 170 miljoner kronor avsatta till förskolelokaler. Om de åtgärder som rapporten pekar på ska genomföras, kommer det att krävas ytterligare nästan 88 miljoner.

Förskolorna som behöver ersättas är Östanskog, Forngården, Montessori, Esplanaden, Häggska, Bollen, två moduler vid Bäckagården, två moduler vid Kvarnen, Sjunnen, en modul i Holsby och en modul vid Skogsbacken.

 

Nya avdelningar

I januari 2017 startades fyra nya avdelningar, varav två i centralorten och en vardera i Holsbybrunn och Ekenässjön. Just nu håller Vetlanda kommun på att utöka Ölandsgatans förskola till sex avdelningar samt ytterligare platser i Björköby och Kvillsfors.

Rapporten i form av en tjänsteskrivelse ska nu tas upp i respektive nämnd för att sedan gå vidare till budgetberedningen.

7

Kontakt

Ingela Nyberg

Ingela Nyberg

Verksamhetschef förskola
BU Chef/Adm pers, Barn och Utbildning
Telefon: 0383-972 51, 070-609 72 51
Ingela.Nyberg@vetlanda.se

Publicerad 2017-02-27

Kommentarer
Stängd för fler kommentarer
Synpunkt Vetlanda