Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Snart byggstart för nya Mogärdeskolan

Nu är ritningar och övrigt underlag för upphandling av entreprenör för att bygga och renovera Mogärdeskolan klara. Under byggtid och renovering kommer skolans verksamhet, skolgården och trafiken att påverkas. Vårterminen 2020 ska nya Mogärdeskolan vara helt klar!

Skiss nya Mogärdeskolan

Mogärdeskolan byggs till och renoveras för att bli en f-6-skola inklusive särskola för 350 elever. Den gula byggnaden är nybygget sett från korsningen Norra Esplanaden/Kyrkogatan.

– Upphandlingen går ut under april. Nu hoppas vi att många entreprenörer vill räkna på skolbygget. Det är speciellt att få bygga en lokal som en skola där så många minnen kommer att skapas, säger Fredrik Arvidsson, byggprojektledare på tekniska kontoret.

Den nya byggnaden beräknas vara klar till höstterminen 2018 om byggstarten blir i sommar som planerat. De delar av befintliga lokaler som behålls, ska renoveras fullständigt och få nytt ytskikt, ny el och ny VVS (värme, ventilation och sanitet).

– Hela skolan ska bli tillgänglig för alla och därför ska hissar installeras, både i nya och befintliga byggnaden, berättar Fredrik Arvidsson.

– När skolan står färdig har vi en modern skolbyggnad med ändamålsenliga, inspirerande och flexibla lokaler. Dessa ger pedagogerna utökade möjligheter att använda skiftande undervisningsmetoder och variera storlek på elevgrupperna, säger rektor Maria Sparre.

Ovisst vad som händer med idrottshallen

Skolan håller på att utreda behovet av idrottshallar i hela kommunen. Alternativa planer finns för skolgård och parkering oavsett om hallen på Mogärdeskolan rivs eller behålls.

– Det är politikerna som fattar beslutet, men ska hallen rivas så sker det tidigast i slutet av 2019, säger Fredrik Arvidsson.

Avstängt under byggtiden

Norra Esplanaden kommer att vara avstängd hela byggtiden för att fungera som tillfällig skolgård och ge plats åt byggbodar. För skolans del kommer man få flytta runt en del på skolan under renoveringen.

– Vi använder sommarloven till sådant som skulle blockera för mycket. Till exempel görs trapphuset till aulan om sommaren 2018 för att få in en hiss, säger Fredrik Arvidsson. Det är oundvikligt att verksamheten i skolan påverkas, men vi har planer för skolgård och trafik under alla etapper av projektet.

Information och säkerhet under byggtiden är viktigt.

– Vi håller hela tiden rektor på skolan informerad. Nu har vi precis haft föräldramöte för F-6 och senare, när bygget berör årskurs 7-9, kommer även de föräldrarna att få information, avslutar Fredrik Arvidsson.

Ansvaret för att informera personalen ligger på rektor. I mån av behov är byggprojektledaren med.

Fakta om nya Mogärdeskolan

  • Skolan ska rymma 350 elever i förskoleklass, årskurs 1-6 samt särskola.
  • Byggstart för nybyggnationen är planerad till sommaren 2017 och bygget beräknas vara klart till höstterminen 2018. Vårterminen 2020 ska hela Mogärdeskolan vara klar.
  • Idrottshallens framtid är fortfarande oviss, dock rivs den tidigast i slutet av 2019.
  • Mogärdeskolans nybyggnad och renovering beräknas kosta cirka 75 miljoner.
14

Kontakt

Fredrik Arvidsson

Fredrik Arvidsson

Byggprojektledare
TK Fastighetsavdelning, Tekniska kontoret
Telefon: 0383-973 06, 070-699 73 06
fredrik.arvidsson@vetlanda.se

Maria Sparre

Rektor
Grundskoleområde, Barn och Utbildning
Telefon: 0383-974 93, 072-147 11 16
maria.sparre@vetlanda.se

Publicerad 2017-03-29

Kommentarer
Stängd för fler kommentarer
Synpunkt Vetlanda