Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Leva och bo i Vetlanda – vad är viktigt för dig?

Vad är det viktigaste för Vetlanda? Fundera över frågan och kom in på InfoCenter mellan 18 och 28 april och besök våra temaveckor ”Från nu till framtiden - temaveckor om att leva och bo i Vetlanda kommun”.

Familjen Mathur

Familjen Mathur har flyttat hit från Stockholmsförorten Tensta. På InfoCenter får du veta vad de tycker är det bästa med Vetlanda.

Syftet med ”Från nu till framtiden - temaveckor om att leva och bo i Vetlanda kommun” är att väcka frågan om tillväxt och inflyttning. Vetlanda växer, men måste också fortsätta att göra det. Hur? Vad lockar till inflyttning? Vad får människor att stanna här? Hur vill vi bo?

Vilken är din vision för Vetlanda?

Med text och bild berättar vi om människor som trivs i Vetlanda. Vissa har flyttat hit, andra bott här hela livet och ytterligare någon har flyttat tillbaka efter några år på annan ort. Gemensamt för dem alla är att de trivs och fått besvara frågan ”Vad är bäst med Vetlanda?”. Se vad de svarat i vår utställning!

Vi vill att du som bor här tänker till. Varför bor du här? Skriv gärna ner din synpunkt eller en tanke om framtidens Vetlanda och lägg den i förslagslådan i InfoCenter eller skriv här i kommentarsfältet. Vi ser till att dina synpunkter lämnas vidare. Vilken är din vision för Vetlanda?

Vad är på gång?

Det finns mycket som är på gång i vår kommun. På InfoCenter kan du få ett smakprov på de mark- och byggprojekt som pågår och som planeras, såväl i tätorten som i kringorterna.

– Jag vill se att hela kommunen har en bra service och en ökad attraktivitet, det gäller både i stan och på landsbygden säger kommunchef Magnus Färjhage. Vetlanda kommun ska stå för bra livskvalitet och kommunal service i alla livets skeden från barnomsorg till äldreomsorg. Det är min vision för Vetlanda.

Får jag lov?

En annan del i temaveckorna rör sig kring frågan ”Får jag lov?”. Hur utvecklar du själv Vetlanda och din närmiljö? Vad är tillåtet att göra? Vad behöver du bygglov till? Vad kan du göra utan att fråga?

Medarbetarna på kommunens miljö- och byggförvaltning hjälper dig gärna med den här typen av frågor, som ju ofta är ganska komplexa och styrs av lagen.

InfoCenter hittar du på Storgatan 5B. Öppet tisdag - fredag 10-16.30.

7

Kontakt

Magnus Färjhage

Magnus Färjhage

Kommunchef
Kommunkansli, Kommunledningsförvaltning
Telefon: 0383-971 59, 070-234 65 58
magnus.farjhage@vetlanda.se

Rikard Lehmann

Rikard Lehmann

Kommunikationschef
Kommunkansli, Kommunledningsförvaltning
Telefon: 0383-973 15, 072-147 88 30
rikard.lehmann@vetlanda.se

Publicerad 2017-04-18

Kommentarer
Stängd för fler kommentarer
Synpunkt Vetlanda