Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Vi ger företagen god service!

I dagarna släpptes resultatet från SKLs undersökning om vad företagarna tycker om kommunens service. Det visar sig att Vetlanda kommun, precis som tidigare, är riktigt bra på att ge företagen den hjälp de behöver.

Byggnation

Vetlandas företagare är mycket nöjda med kommunens service. Bygglov är ett område där vi är effektiva och har ett gott bemötande.

Vi är bra på att ge service till företagen! Det visar sig återigen då SKLs (Sveriges Kommuner och Landsting) undersökning Öppna jämförelser företagsklimat släpper resultatet av 2016 års mätning.

Vetlanda kommun ligger över snittet och ligger högt i rankinglistan i SKLs (Sveriges Kommuner och Landsting) undersökning Öppna jämförelser företagsklimat 2016. Mätresultaten redovisas i Nöjd Kund Index, NKI. Vid senaste mätningen 2014 hade Vetlanda ett NKI på 77, 2016 års mätning visar 78.

– Servicen till näringslivet är jätteviktig och även om vi redan idag är riktigt bra, jobbar vi systematiskt för att hela tiden förbättra oss, säger Henrik Tvarnö (S), kommunstyrelsens ordförande. Det handlar både om att vara snabba, effektiva och ha ett gott bemötande och så upplever ju företagen oss idag.

Fina siffror för Vetlanda

Snittet i landet för bygglov är ett NKI på 60. Vetlanda har 75. Motsvarande siffror för miljö- och hälsoskydd är ett snitt på 70 där Vetlanda ligger på 80.

Företagarna har svarat på frågor om bland annat bemötande, tillgänglighet, kompetens och effektivitet. Inom samtliga områden ligger Vetlanda kommun över snittet. Riktigt bra är vi på bemötande, där vårt NKI ligger på 83, att jämföra med snittet på 75.

– Då det handlar om myndighetsutövning kan vi inte alltid välja vad vi ska göra, men vi väljer hur vi gör det, säger Eva-Lott Karlsson, chef på miljö- och byggförvaltningen. Förvaltningens ambition är att skapa ett gott företagsklimat genom att ha ett gott bemötande, god tillgänglighet och genom att ge snabba och korrekta svar.

Många kommuner presterar bra

Även om Vetlanda kommun totalt sett blivit bättre inom samtliga områden har vi ändå sjunkit i rankingen, från sjunde till 17:e plats, vilket tyder på att allt fler kommuner presterar bra i undersökningen.

147 kommuner har deltagit i undersökningen, vilket är färre än 2014 då 197 kommuner deltog. Vetlanda kommun är med i två av områdena som SKL mäter – bygglov samt miljö- och hälsoskydd. SKL mäter även servicen kring brandtillsyn, markupplåtelse, livsmedelskontroll och serveringstillstånd, men här hade Vetlanda för få enkätsvar för att det ska redovisas i rapporten.

12

Kontakt

Henrik Tvarnö

Henrik Tvarnö

Kommunalråd
KLF Kommunledning, Kommunledningsförvaltning
Telefon: 0383-971 79, 073-335 90 62
Henrik.Tvarno@vetlanda.se

Eva-Lott Karlsson

Eva-Lott Karlsson

Miljö- och byggchef
MoB Förvaltningschef, Miljö och byggförvaltning
Telefon: 0383-971 87, 070-586 71 87
evalott.karlsson@vetlanda.se

Publicerad 2017-04-27

Kommentarer
Stängd för fler kommentarer
Synpunkt Vetlanda