Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Vad behöver just du?

”Att leva det liv, socialt och praktiskt, som du själv önskar” är en viktig del i vår värdegrund för vård- och omsorg. Nu ska vi bli ännu bättre på att se till brukarnas faktiska behov och välja insatser efter det.

Carolin Creutz, Anneli Folkesson och Charlotta Wigelius

Carolin Creutz och Anneli Folkesson är två av handläggarna på vård och omsorg som jobbar med Individens Behov i Centrum. Här tillsammans med projektledaren Charlotta Wigelius.

När vi av någon orsak behöver hjälp att klara vardagen är det stöd kommunen kan erbjuda en viktig del. Handläggarna och vårdpersonalen hittar tillsammans med brukaren och anhöriga lösningar för att leva så gott som möjligt. Att fokusera på vilka behov en person egentligen har är viktigt inom vården. Vetlanda kommun startar projektet IBIC – Individens Behov i Centrum, som bland annat ska leda till ett lite annorlunda tankesätt och arbetsmetod hos handläggare och vårdpersonal.

Brobygården först ut

Först ut är Brobygården i Landsbro. Här ska samtliga boende och eventuella anhöriga få samtal som ska leda till individanpassade och behovsstyrda insatser. Redan idag finns genomförandeplaner, men genom att sätta individen i centrum kommer dessa bli mer personliga. Personalen håller som bäst på att utbildas för att förbereda inför införandet.

Vad behöver just den här personen?

Charlotta Wigelius med lång erfarenhet från handläggaryrket inom vård och omsorg, är projektledare för IBIC – Individens Behov i Centrum. Hon förklarar med ett exempel skillnaden på tankesätt:

– Insatsen som är beslutad för individen kanske innebär två timmars promenad i veckan. Men den insatsen kan tillgodose olika behov, till exempel att röra på kroppen, behov av att bryta isolering eller att få frisk luft. Med vårt nya arbetssätt ska det bli tydligare vilket behov det är som faktiskt ska tillgodoses och så kan man planera aktiviteten efter det.

Ett annat exempel är social samvaro - vad innebär det för just den här personen? Kanske vill man inte sitta och samtala vid köksbordet med personal från hemtjänsten, utan försöka hitta sätt att kunna utföra en hobby man haft hela sitt liv? Det som är social samvaro för en person är något helt annat för nästa.

– Det handlar också om ett hälsofrämjande arbetssätt, där det är viktigt att vi tar tillvara individens egna resurser, säger Charlotta Wigelius.

Större delaktighet

Det kan låta självklart att alltid utgå efter personens behov, eller?

– Ja, och det är ju inte så att vi bortsett från det tidigare, säger Charlotta Wigelius. Men detta är ett sätt att bli tydligare och kunna följa upp våra insatser på ett annat och bättre sätt. Vi vill också att brukarna ska vara ännu mer delaktiga för att kunna erbjuda bästa tänkbara åtgärder för just den personen.

Det är mycket att ta hänsyn till då man fattar beslut om vilka insatser en person ska få. Lagar och riktlinjer styr förstås, men också det stöd som brukaren har i form av anhöriga, egen kapacitet och andra resurser.

IBIC är ett långsiktigt projekt som kommer att sträcka sig flera år framåt. IBIC är en nationell modell, som större delen av Sveriges kommuner har infört eller håller på att införa. Tanken är att detta ska genomföras i såväl äldreomsorg som funktionshinderomsorg i Vetlanda kommun.

14

Kontakt

Charlotta Wigelius

Projektledare
VO Ledning och Stab, Vård och Omsorgsförvaltning
Telefon: 0383-972 13, 072-142 96 88
cawe@vetlanda.se

Publicerad 2017-05-08

Kommentarer
Stängd för fler kommentarer
Synpunkt Vetlanda