Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Alar, grönska och vatten vid Kvarndammen

Nu är det dags att fixa till området kring Kvarndammen, där det tidigare legat massor från dammens sanering. Vetlandabor och besökare kommer att få grönt gräs, glittrande vatten och så småningom uppväxta träd.

Kvarndammen alsumpskog

Här kommer det snart att bli en härlig grön miljö med lummiga alar.

För några år sedan sanerades Kvarndammen och stora högar med bottensediment lades för att torka vid sidan av parkområdet. Nu är högarna borta och det är dags att göra området fint. Parken kring Kvarndammen är en av Vetlandas gröna oaser och att återställa området är självklart. En alsumpskog står på ”att-göra-listan”. Landskapsarkitekt Annika Lundwall berättar:

– Då det är fuktigt i området trivs alarna där och utgör en viktig biotop. Därför kommer vi att släppa upp alar utmed den lilla bäckfåran.

Alarna kommer att komma upp naturligt, eftersom de trivs i miljön. Dock får vi vänta lite på att det ska bli riktiga träd, en al blir fullvuxen på ungefär 30 år. Det kommer ändå att ganska snabbt bli grönt och fint.

Nästan som tidigare

Alarna ger inte bara lummig grönska, utan stabiliserar också fuktförhållanden och är därför värdefulla för mossor, lavar och olika typer av snäckor.

– Redan innan saneringen fanns gott om al på platsen och det kommer därför inte att bli så mycket annorlunda mot förut, säger Annika Lundwall. Alsumpskog, både själva alarna och den fuktiga marken runt omkring, är en väldigt värdefull naturtyp, som vi också har märkt ut särskilt i vår grönstrukturplan och därför är det viktigt att återställa området.

För att hantera överskottet av vatten kommer det att anläggas en bäckfåra genom alsumpskogen. På det viset flödar vattnet och dammen blir inte så stillastående. Det kommer också att bli en klippt gräsyta utmed gång- och cykelvägen.

Marken inom området har provtagits och är inte förorenad. Överskottsmassor kommer att användas på olika ställen kring Kvarndammen.

16

Kontakt

Annika Lundwall

Annika Lundwall

Landskapsarkitekt
TK Proj-avdelning, Tekniska kontoret
Telefon: 0383-975 99, 070-309 67 71
annika.lundwall@vetlanda.se

Publicerad 2017-05-24

Kommentarer
Stängd för fler kommentarer
Synpunkt Vetlanda