Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Bostäder i anslutning till Ybelska parken?

Under onsdagen den 7 juni är det dags för kommunstyrelsen att besluta om det blir någon fortsättning på planerna att bygga bostadshus på området Tjustkulle 1:2 i centrala Vetlanda.

Bildspelet visar idéskisser på husen som enligt planprogrammet är tänkt att uppföras i anslutning till Ybelska parken.

– Det går att skapa en fin boendemiljö samtidigt som stora delar av parken fortfarande kan vara ett vackert grönområde. Skisserna är bara en tänkbar utformning och processen hur området ska gestaltas ska ske i kommande detaljplan- och bygglovsprocess, säger kommunens planchef Jan-Åke Johansson.

Anledningen till att just platsen kring Nygatan har valts beror enligt Jan-Åke Johansson på närheten till centrum och den attraktiva boendemiljön. Om byggnationen blir godkänd kan den påbörjas tidigast 2018, efter att detaljplanen är klar. I samma planprogram finns även underlag för en skejtpark i Kyrkparken, på andra sidan vägen av de tilltänkta bostadshusen.

Komplettering: Beslutet i kommunstyrelsen blev att avslå planprogamprogammet för Tjustkulle 1:2. Det blir inga bostäder i nuläget

16

Kontakt

Jan-Åke Johansson

Jan-Åke Johansson

Planchef
TK Central ledning, Tekniska kontoret
Telefon: 0383-971 56, 070-572 40 62
jan-ake.johansson@vetlanda.se

Publicerad 2017-06-07

Kommentarer
 1. Håkan Edvardsson
  Ska inte ärendet vidare till kommunfullmäktige?
  # 1
  torsdag, 8 juni kl. 16:32
 2. Jan-Åke Johansson
  Nej inte i detta skede som gäller planuppdrag.
  # 2
  torsdag, 8 juni kl. 16:51
Stängd för fler kommentarer
Synpunkt Vetlanda