Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Balkong rasade på förskola

En balkong på Esplanadens förskola (hus 06) rasade idag när människor var ute och tittade på studentkortegen. Balkongen var belägen på markplan cirka en meter ovan mark. Ingen människa behövde uppsöka sjukvård.

Esplanadens förskola

Ingen kom till allvarlig skada då balkongen på förskolan rasade.

Det är balkongens betonggolv som släppt. Vid tillfället fanns både vuxna och barn på balkongen. De klarade sig utan större skador, men blev chockade, fick skrubbsår och sönderrivna kläder.

Tekniska kontorets fastighetsavdelning har gjort avspärrningar.

– Vi har stängt entrén mot badhuset och även spärrat av kring balkongen, säger driftchef Ola Ljunggren. Vi har också sett till att det är omöjligt att ta sig ut på samtliga balkonger i huset.

Avspärrningarna ska vara kvar tills vidare. På måndag hänvisas barnen till entrén som ligger mot Kulturslottet. Hänvisningsskyltar kommer att finnas.

Vad som orsakade raset är inte känt.

– Vi ser allvarligt på det som hänt och kommer att starta en utredning direkt på måndag, säger Ola Ljunggren.

Kommunen lät 2014 en konstruktör göra en besiktning av samtliga balkonger på huset och där konstaterades att det inte fanns någon risk att beträda balkongerna.

Barn- och utbildningsförvaltningen har enligt gällande rutiner gjort en anmälan om allvarligt tillbud till Arbetsmiljöverket.

Uppföljning 29 juli

 – Vi har inte helt kunnat säkerställa vad orsaken är, säger Joakim Öhman, fastighetschef. Det vi kan se vid en okulärbesiktning av den rasade balkongen är att det saknades överkantsarmering i balkongens bärande bottenplatta och enligt konsultföretaget är detta troligtvis orsaken till att balkongen har rasat. Vi har hittat konstruktionsritningarna från när huset byggdes för 65 år sedan och de verkar vara korrekta, detta tyder i så fall på att det är ett utförandefel.

I samverkan med konsultföretaget har kommunen beslutat om åtgärder.

– Vi ska först och främst forsla bort den rasade balkongen, säger Joakim Öhman. Balkongplattan sparar vi för vidare undersökning.

Vid balkongdörren till den rasade balkongen kommer det att byggas en trappa. Den övre balkongen tillhörande HVB-hemmet kommer att rivas och ersättas av en fransk balkong. För att säkerställa funktionen hos kvarvarande balkonger på gavlarna kommer konstruktören att ta fram ett åtgärdsförslag som sedan genomförs så fort som möjligt.

Finns det liknande balkonger på någon annan av kommunens byggnader?

– Det finns en liknande balkong på Tomasgården, denna är redan avspärrad och vi avser att riva även denna så fort som möjligt, säger Joakim Öhman.

Utredning senast september

Arbetsmiljöverket har begärt in en utredning från kommunen. Denna ska vara klar senast den 22 september.

- I utredningen ska det framgå vilka faktorer vi bedömer låg bakom händelsen, vilka åtgärder vi vidtagit eller planerar att vidta för att förhindra liknande händelser i framtiden, säger Joakim Öhman.

14

Kontakt

Ola Ljunggren

Ola Ljunggren

Driftingenjör
TK Fastighetsavdelning, Tekniska kontoret
Telefon: 0383-972 83, 072-141 37 77
ola.ljunggren@vetlanda.se

Publicerad 2017-07-04

Kommentarer
Stängd för fler kommentarer
Synpunkt Vetlanda