Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Nu klubbas budgeten

I år får nämnderna 20 miljoner mer än förra året. Investeringsnivån är hög och något av en ”all-time-high” för Vetlanda kommun. Kommunfullmäktige beslutar om budgeten den 21 juni.

Skateboardåkare

Snart får vi veta om kommunen avsätter några pengar till en skatepark.

Om investeringsplanen klubbas handlar det om 260 miljoner kronor som måste lånas de närmaste åren.

– Vi behöver investera i lokaler för förskola och skola, bygga om på Tomasgårdens äldreboende, göra en skatepark och flytta fritidsgården Zonen.

Enligt ekonomichef Andreas Eliasson borde investeringarna ligga på cirka 75-80 miljoner kronor per år. Under 2018 ska cirka 165 miljoner investeras.

– När vi lånar så mycket påverkar räntor och amorteringar det utrymme vi har till verksamheterna och det håller inte på sikt, menar Andreas Eliasson.

De extra 20 miljonerna till nämndernas budget fördelas med nio miljoner till vård och omsorg, fem miljoner till barn och utbildning, fyra miljoner till tekniska, 900 000 kronor till kultur och fritid, 849 000 kronor till kommunstyrelsen och 400 000 kronor till valnämnden.

– Bedömningen är att vi utan skattehöjningar kan bibehålla nuvarande verksamhet med den här budgeten, men inte höja ambitionsnivån på det sätt som nämnderna skulle önska, säger Andreas Eliasson.

Följ kommunfullmäktige på plats eller via hemsidan

Mötet med Kommunfullmäktige är den 21 juni vid klockan 18.30. Mötet är öppet för dig som vill följa på plats. Om du inte har möjlighet att vara med kan du följa sammanträdet direkt på kommunens hemsida.

Vill du läsa budgetförslaget i sin helhetPDF så finns det här.

3

Kontakt

Andreas Eliasson

Andreas Eliasson

Ekonomichef
Kommunkansli, Kommunledningsförvaltning
Telefon: 0383-971 42, 070-386 71 42
andreas.eliasson@vetlanda.se

Publicerad 2017-06-20

Kommentarer
Stängd för fler kommentarer
Synpunkt Vetlanda