Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

För få barn, men inte brist på barn

Forngårdens och Sjunnens förskolor stängs i augusti och barnen som går där har fått nya platser. Motivet till att flytta barnen och lägga dessa förskolor vilande är att det är för få barn för att driva verksamheten effektivt, ur såväl pedagogiskt som ekonomiskt perspektiv.

Forngårdens förskola

Forngårdens förskola läggs vilande tills vidare.

– Pedagogiskt blir inte barngruppernas sammansättning optimal när grupperna är för små och barnen är i olika åldrar. Det gör det svårt att stimulera och utmana barnen på rätt nivå. Det är inte brist på barn, utan lokalerna rymmer för få barn, poängterar Ann Ljungström, tillförordnad skolchef.

Lokalerna i Sjunnen rymmer nio barn och Forngården 15 barn.

Ekonomiskt går det åt mer resurser per barn för en liten förskola att hålla öppet 12 timmar per dag med tillräcklig bemanning. Större förskolor kan samarbeta mellan avdelningarna i början och slutet av dagen och vid sjukdom. Att Forngården och Sjunnen läggs vilande minskar också personalkostnader inom måltidsservice, lokalvård, fastighetsskötsel och vaktmästartjänster.

Stort behov av fler platser

Behovet av platser skiljer sig åt mellan höst och vår. Under hösten ryms barnen som idag har plats på Forngårdens och Sjunnens förskola på övriga förskolor.

– Prognosen för centralorten säger att behovet till våren 2018 överstiger befintliga platser. Då kan Forngårdens förskola vara ett alternativ för att lösa platsbehovet, därför sätter vi den vilande istället för att avveckla helt, säger Ann Ljungström.

Födelsetalen i Sjunnen är i dagsläget alltför låga och därför läggs den förskolan vilande.

18

Kontakt

Ann Ljungström

Ann Ljungström

Chef Resurscentrum
BU Chef/Adm pers, Barn och Utbildning
Telefon: 0383-976 81, 070-634 55 61
ann.ljungstrom@vetlanda.se

Publicerad 2017-07-03

Kommentarer
Stängd för fler kommentarer
Synpunkt Vetlanda