Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Egen brunn och dåligt med vatten?

Det gångna året har varit ovanligt torrt. Det krävs stora mängder regn för att yt- och grundvattennivåerna ska bli normala. För dig med egen brunn kan läget vara bekymmersamt.

Egen brunn

Många enskilda brunnar har sinat och tillgången till vatten är dålig på flera ställen i kommunen. Grundvattennivån är låg och det behövs stora regnmängder för att stabilisera nivån.

– Att fylla på vatten i brunnar som sinat är ingen bra lösning eftersom det tillförda vattnet rinner ut och brunnen sinar på nytt. Det är bättre att fylla på i slutna kärl, men allra bäst är att borra en djupare brunn, säger Thomas Svensson på miljö- och byggförvaltningen.

Tips för att säkerställa vattentillgången

Du som fastighetsägare har alltid ett eget ansvar att lösa tillgången på vatten.

Här är några exempel på vad du kan göra:

  • Borra en ny djupare brunn. En djupare brunn ger mer vatten. Det är en extra säkerhet att anlita en certifierad brunnsborrare. Hos Geoteclänk till annan webbplats hittar du många av dem som är certifierade.
  • Samarbeta med dina grannar om de har en brunn med god tillgång på vatten.
  • Köp eller hyr kärl som du kan ansluta till husets vatteninstallation. Kärlet kan sedan fyllas på vid behov. Du köper tjänsten att fylla kärlet av ett fraktbolag eller så hämtar du själv vatten från det kommunala dricksvattennätet.
  • Anslut fastigheten till kommunalt vatten om det finns möjlighet. Det förutsätter givetvis att det finns kommunalt vatten i närheten och att det inte finns hinder för anslutningen, till exempel mark- eller kapacitetsfrågor.

Har du större vattenförbrukning, till exempel lantbruk, och vill att kommunen ska köra ut vatten - hör av dig till räddningstjänsten, telefon 0383-46 77 00. De kan i vissa fall köra ut vatten mot transportkostnad.

– Behöver du hämta dricksvatten från det kommunala dricksvattennätet hänvisar vi till vattenposten på pumpstationen bakom polishuset i Vetlanda (gul byggnad i korsningen Emigrantgatan/Hoorngatan/Kanalgatan), säger Daniel Mattson som är driftchef på Njudung Energi. Du får själv hålla med dunkar.

Kontakta miljö- och bygg!

När du märker att du har dåligt med vatten i din brunn vill vi att du kontaktar miljö- och byggförvaltningen, 0383-971 80.

– Vi registrerar alla sinande brunnar för att kunna hålla koll på grundvattenläget, både i kommunen och i länet, berättar Thomas Svensson på miljö- och byggförvaltningen.

Varje droppe räknas

Dra ditt strå till stacken för att spara på dricksvattnet. Vetlanda kommun och Njudung Energi genomför under sommaren en kampanj med åtta spartipslänk till annan webbplats där alla uppmanas att spara dricksvatten, både för miljöns och vår egen skull.

6

Kontakt

Miljö- och byggförvaltningen

Telefon: 0383-971 80
miljo.bygg@vetlanda.se

Njudung Energi AB

Telefon: 0383-76 38 00
info@njudung.se

Publicerad 2017-07-20

Kommentarer
Stängd för fler kommentarer
Synpunkt Vetlanda