Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Förändringar i HVB

I takt med att omvärlden och dess förutsättningar förändras, ändras också kommunens organisation vad gäller ensamkommande barn och ungdomar.

HVB Norrvägen

HVB-hemmet på Norrvägen kommer att bli stödboende.

Det kommer inte alls lika många ensamkommande ungdomar som tidigare till Sverige och följaktligen inte heller till Vetlanda. Därför kommer verksamheten kring ensamkommande barn och ungdomar att se annorlunda ut framöver.

– Vi behöver anpassa vår organisation till de förutsättningar som råder, säger Johanna Maxson, sektionschef på socialförvaltningen. Vi har byggt upp en jättebra verksamhet under sex, sju år nu och den ska även fortsättningsvis vara jättebra, men helt enkelt i mindre skala och på lite annorlunda sätt.

Nya boendeformer och avveckling

I beslutet som socialnämnden tog på tisdagen står bland annat att HVB-hemmen på Bättringsvägen och Norrvägen ska göras om till stödboenden, det vill säga ett boende med individuell prövning för de över 16 år. Smedjevägen avvecklas som HVB och blir ett ”genomgångsboende”, som kan erbjudas i väntan på eget boende. Dessa förändringar kommer att ske redan i år.

Under 2018 och 2019 väntas ytterligare förändringar, men ännu är det för tidigt att säga exakt hur de kommer att formas.

Kommunikation och öppenhet

Johanna Maxson poängterar att ju längre bort i tiden, desto mer osäkra är planerna. Mycket kan hända i omvärlden, som gör att planeringen måste bli annorlunda.

– Detta är omvälvande, både för personalen och för våra boende ungdomar, säger Johanna. Vi försöker satsa mycket på kommunikation och öppenhet i den här förändringsprocessen och vi vet att en stor del av personalen redan nu är igång med att planera mycket av det praktiska ute på boendena.

Att personalstyrkan på sikt måste minska är tyvärr oundvikligt. Turordning enligt lagen gäller.

– Vi har en riktigt bra personalstyrka som gör ett fantastiskt jobb, säger Johanna Maxson. De som enligt turordningen inte har möjlighet att stanna hos oss hoppas jag hittar andra jobb inom kommunen.

Besked till de anställda som berörs kommer under september.

I lokaler där verksamheter avvecklas har Johanna Maxson goda förhoppningar om att hitta nya användningsområden och boendeformer, för att fortsätta nyttja lokalerna.

I Vetlanda finns just nu cirka 85 ensamkommande barn och ungdomar, som kommunen har ansvar för. De bor på HVB, i stödboende, familjehem eller i utslusslägenheter. Några få finns också placerade utanför kommunen. Under vecka 35 kom 37 ensamkommande barn och ungdomar till Sverige enligt Migrationsverket.

5

Kontakt

Johanna Maxson

Johanna Maxson

Sektionschef
Stab, Socialförvaltning
Telefon: 0383-964 64
johanna.maxson@vetlanda.se

Anders Saldner

Anders Saldner

Socialchef
SO Förvaltningschef, Socialförvaltning
Telefon: 0383-971 01, 070-549 71 01
anders.saldner@vetlanda.se

Publicerad 2017-09-06

Kommentarer
Stängd för fler kommentarer
Synpunkt Vetlanda