Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Vi är bra på miljö!

Arbete för mer miljövänlighet och klimatsmarta lösningar pågår hela tiden i Vetlanda kommun och detta visar sig då vi jämförs med andra. Vid senaste miljörankningen för Sveriges kommuner har vi höjt oss från plats 93 till plats 80.

Joachim Strachal

Vi är bra på klimatsmart energi! Joachim Strachal, teknikchef, är nöjd med kommunens solenergisatsning på fastighetsavdelningens kontor och verkstad.

Andra plats i länet och 80:e plats i landet. Så ligger Vetlanda till när Aktuell Hållbarhet presenterar sin miljörankning.

– Vi har förstås svårt att konkurrera med de stora kommunerna, säger miljöstrateg Anders Bernberg, men Vetlanda har hållit sig bland de bättre de senaste fem åren, om vi jämför med kommuner i ungefär samma storlek.

Klimatsmart energi

I Vetlanda är vi framförallt bra på klimatsmart energi. Lemnhults vindkraftpark är södra Sveriges största, och vi producerar mer vindel än vi förbrukar. Ett annat område som ökar starkt är solenergin. Många privatpersoner och företag har sett fördelarna med solceller och nu har också kommunen investerat i denna klimatsmarta lösning.

– Vi har just installerat solceller på fastighetsavdelningens kontor och verkstad, berättar Joachim Strachal, teknikchef. Här ska vi snart starta upp för att producera vår egen elenergi. Det är särskilt lämpligt då det är verksamhet i lokalerna mer eller mindre året om.

Faller detta väl ut är tanken att det ska bli fler kommunala fastigheter som kan producera solenergi.

– Vi kommer att fortsätta leta lämpliga objekt för klimatsmart energi, säger Joachim Strachal.

Många delar i miljöarbetet

Energi är bara en av många miljöfrågor. I miljörankingen finns frågor om allt från avfallshantering och transporter till vattenfrågor och huruvida det finns planer, mål och strategier framtagna inom olika ämnen.

– Inom kommunen jobbar vi förstås på flera olika fronter, säger Anders Bernberg. Vi har nyligen jobbat med kemikalier i våra förskolor och en viktig fråga som kommer att aktualiseras mer framöver är att minska vårt avfall. I kommunens fordonspark finns det ju också numera eldrivna fordon, bland annat i hemsjukvården.

Anders framhåller upphandling som en viktig del i miljöarbetet. Genom att ställa krav på det kommunen köper in och granska våra leverantörer är de en viktig motor i arbetet med att bli mer miljövänliga. Det handlar både om produkterna och tjänsterna i sig, men även om transporterna.

Bra på vatten

Anders fortsätter:

– Att nå våra miljömål gör vi genom att jobba tillsammans. Vi måste samarbeta över förvaltningsgränserna, men också med externa aktörer. Vi är till exempel framgångsrika då det gäller vattenfrågor och där har vi en nära samverkan med Njudung Energi och Emåförbundet.

Om du vill veta mer om vad Vetlanda kommun gör i miljösammanhang kan du läsa miljöbokslutet.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Detta sammanställs varje år och tar upp hur kommunen arbetar med miljöfrågor inom flera olika områden. Här hittar du också de miljömål som kommunen satt upp och hur de ser ut i förhållande till de nationella målen.

Miljörankningen görs av Aktuell Hållbarhet och bygger på flera olika miljöenkäter från bland andra Boverket och Vattenmyndigheten, samt statistik från SCB (Statistiska Centralbyrån).

13

Kontakt

Anders Bernberg

Anders Bernberg

Miljöstrateg
Kommunkansli, Kommunledningsförvaltning
Telefon: 0383-971 90, 070-648 88 44
anders.bernberg@vetlanda.se

Publicerad 2017-09-18

Kommentarer
 1. Ironisk
  Detta var den absolut största lögn jag läst på mycket länge. Att Vetlanda skulle vara bra på miljö. Hahaha tillåt mig småle. Jag kan räkna upp massor av områden där vetlanda är 20 år efter precis som vanligt.
  # 16
  tisdag, 26 september kl. 21:16
 2. Magnus Färjhage
  Hej!
  Då får du nog vara så god och räkna upp dessa områden. Som rankingen visar ligger Vetlanda kommun bra till i ett nationellt perspektiv. Vårt miljöbokslut visar att det görs ett bra arbete inom många områden. Avfallshantering är t.ex. ett område där vi ligger långt framme och har ett bra och framsynt omhändertagande. Kommunen har genomfört konverteringar och har i princip inte någon oljeeldning kvar för uppvärmning. Vi har ett modernt kraftvärmeverk som eldas med returträ och samtidigt genererar el, är delägare i vindraftverk osv. Utvärdering av de nationella miljömålen visar också att vi ligger bra till även om det finns saker kvar att göra. Det finns naturligtvis också saker som behöver förbättras och utvecklas, vi har t.ex. ett stort beroende av fossildrivna bilar. Har börjat använda några elbilar i hemtjänsten men det finns mycket mer att göra, men det gör vi från en bra nivå. Hälsningar Magnus Färjhage, kommunchef.
  # 17
  onsdag, 27 september kl. 13:48
 3. Ironisk
  Oljepannan till fjärrvärmen som körs relativt ofta.
  Privatbilism som understöds via snöröjning och prioritering framför tex cykelbanor.
  Dålig koll på miljöarbetet inom kommunala bolag. Whitalabostäder är en miljöbov av rang med tex alldeles för gamla vitvaror, dragiga dörrar, återinsättnig av 25 år (minst) gamla torkskåp, gamla spisar som lagas istället för att bytas ut och om de mot förmodan skulle bytas är ersättningsvaran minimum 3 år gammal redan. Detta kan kommunen gå in och påverka om viljan funnes.
  Dåligt underhåll på byggnader som leder till onödig energiåtgång.
  Kollektivtrafik som inte harmonierar så den blir oanvändbar. Indragna bussturer som skapar bilbehov.
  Ett reningsverk som saknar teknologi för parasiter och microplaster.
  Nerskräpning, byggplast, frigolit, tejp mm som sprids från nybyggen och hamnar i vetlandabäcken,
  Plastpåsar och annan plastskräp som sprids.
  Användande av engångs plastbestick och muggar inom kommunala verksamheter.
  Onödigt körande med gräsklippare, trimmers och andra maskiner. Det klipps gräs där det inte syns att maskinen körts vare sig innan eller efter förmodligen ren lathet.
  Alldeles för gamla fordon inom tex gata park - kontoret där den äldsta bilen är 27 år, äldsta lastmaskinen är runt 30 år. Detta är säkerligen inte unikt för tekniska Dessa är allt annat än miljövänliga.
  Planen för alla oanvändbara cykelbanor som aldrig blir realitet, inte åtgärdas och också resulterar i ökad biltrafik.
  Slöseri med vatten via brott mot lagen om tvättning av bil på asfalt och bevattning av trädgårdar under bevattningsförbud.
  För höga inomhustemperaturer i kommunens lokaler vilket ger onödig energiåtgång.
  Personal som bara åker runt i sina bilar, kostar pengar och släpper ut avgaser.
  Dålig kommunikation mellan chefer och arbetsledare vilket resulterar i att miljöhänsyn struntas i mm.
  # 18
  onsdag, 27 september kl. 15:28
 4. Anders Bernberg
  Tacka för svar, det som är relevant får vi ta åt oss. Att kommunen skulle köra runt i bilar utan syfte faller på sin orimlighet, att vi har en föråldrad maskinpark stämmer och det är en ekonomisk prioritering, resurserna räcker inte till allt. Generellt så råder det också delade meningar av vad som är bäst för miljön, att använda bilar, maskiner och inventarier hela sin livslängd eller byta i förtid, det är självklart att välja bättre alternativ för miljön när utbyte görs. Gräsklippningen sköts utifrån beslutade nivåer som är olika beroende på områdets läge och beskaffenhet. Snöröjningen prioriterar gång och cykelbanor. Länstrafikens turtäthet och planering har kommunen inte något direkt inflytande över, jag skulle också önska att vi hade mer kollektivtrafik, ett knepigt skifte eftersom det samtidigt kräver att antalet resenärer ökar så att trafiken får tillräcklig kostnadstäckning. Om den oljeeldade reservpannan körs ofta eller inte kan jag inte säga, men det är i alla fall i så liten utsträckning som möjligt eftersom det både är dåligt för miljön och dyrt. Ev. nedskräpning är ett ansvar för alla invånare liksom kommunen är vi är aktör, där upplever inte jag att vi skulle ha någon dålig hantering, tvärt om har vi bra förutsättningar att sortera avfall på Flishult. Självklart kan saker bli bättre, men det gäller också att värdera olika insatsers effekt.
  Du är varmt välkommen att kontakta mig för vidare samtal.
  # 31
  måndag, 2 oktober kl. 14:06
Stängd för fler kommentarer
Synpunkt Vetlanda