Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Ja till utökat bidrag för VMS

På onsdagen sade kommunstyrelsen ja till ett utökat kommunalt föreningsbidrag till Vetlanda motorsällskap. Speedwayföreningen får därmed 200 000 kronor extra 2018.

Vetlanda motorsällskap

Vetlanda motorsällskap får 200 000 kronor extra från kommunen nästa år.

I augusti kom det in en skrivelse från Vetlanda motorsällskap till kommunen, där man ansökte om ett utökat föreningsbidrag om 200 000 kronor. Som skäl till önskemålet om det utökade bidraget anger Vetlanda motorsällskap bland annat kostsamma investeringar på anläggningen och att publiktillströmningen varit mindre än beräknat.

På kommunstyrelsens sammanträde på onsdagen beslutades att bevilja önskemålet och att pengarna ska betalas ut.

Viktig förening

– Vetlanda motorsällskap är en viktig förening för kommunen, säger kommunchef Magnus Färjhage. Den syns nationellt och sätter Vetlanda på kartan. Dessutom samlar den mycket publik och skapar gemenskap och blir på så sätt en samlingsplats för Vetlandabor och andra. Vi vill ge föreningen möjlighet att anpassa sina kostnader och fortfarande vara kvar i högsta serien.

Kommunstyrelsen konstaterade att Vetlanda motorsällskap själva har gjort ett stort jobb med ideella krafter för att komma tillrätta med sin ekonomi, men att det inte räcker till utan kommunens stöd.

Motprestation

Dock kommer inte föreningen att ovillkorat få de 200 000.

– På något sätt vill kommunen ha en motprestation, säger Magnus Färjhage. Vad det innebär är för tidigt att säga, men det kan handla om att använda klubbens namn, förare eller andra i vårt varumärkesarbete till exempel. Vi kommer att förhandla om ett bra avtal.

Bidraget på 200 000 kronor är en engångssumma och gäller för 2018.

Alla föreningar har möjlighet att varje år söka föreningsbidrag. Totalt betalade kommunen ut drygt 5 miljoner kronor till föreningslivet förra året. Ungefär 150 föreningar sökte bidrag. Vetlanda motorsällskap tillsammans med Vetlanda bandyklubb får varje år ett särskilt marknadsföringsbidrag från kommunen. Bidraget är på 150 000 kronor vardera. Därtill kommer driftsbidrag för anläggningar och sponsorpengar från de kommunala bolagen.

9

Kontakt

Magnus Färjhage

Magnus Färjhage

Kommunchef
Kommunkansli, Kommunledningsförvaltning
Telefon: 0383-971 59, 070-234 65 58
magnus.farjhage@vetlanda.se

Publicerad 2017-10-04

Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarSynpunkt Vetlanda