Kontakt
Dela
Lyssna
Vetlanda
Kontakt
Dela
Lyssna

Nya säkrare trygghetslarm i hemtjänsten

Under oktober kommer Vetlanda kommun att börja byta ut trygghetslarmen för hemtjänstens brukare. Bytet innebär en kvalitetssäkring och kommer att underlätta för framtida utbyggnad.

Det är dags att fasa ut kommunens nuvarande analoga trygghetslarm och ersätta dem med moderna, framtidssäkra, digitala larm. Med början i oktober kommer samtliga trygghetslarm i hemtjänsten att bytas. Totalt berörs mellan 700 och 750 brukare.

– Utbytet kommer att ske hemtjänstområde för hemtjänstområde, berättar funktionschef Marie Göransson. Ett par till tre veckor innan det är dags för byte kommer ett brev med mer information till brukarna.

Utbytet kommer att utföras av kommunens egen personal.

– De som utför arbetet kommer att finnas på bild i informationsbrevet för att det ska kännas tryggt att öppna sin dörr, säger Marie Göransson.

Målsättningen är att alla larm ska vara utbytta till sista maj nästa år.

Samtal till Doros larmcentral

En nyhet som följer med de nya larmen är att det inte längre kommer att vara Vetlanda kommuns egen hemtjänstpersonal som svarar på larmsamtalen. Istället går samtalen till en larmcentral, som i sin tur kontaktar hemtjänstpersonalen i kommunen om det bedöms kräva ett fysiskt besök.

– En del av de samtal som idag kommer in via trygghetslarmen behöver inte följas av ett fysiskt besök hos brukaren, säger Tommy Bohman (S), ordförande i vård- och omsorgsförvaltningen. Att samtalen först tas emot av en larmcentral kommer på så sätt att avlasta vår personal.

Systemet är utbyggnadsbart med nya funktioner, som kan kopplas på vid senare tillfälle, till exempel tillsyn via kamera. Det är företaget Doro som ska leverera trygghetslarmen och sköta trygghetslarmmottagning. Avtalet är tecknat genom en upphandling som Sveriges kommuner och landsting (SKL) har gjort.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    Vänligen verifiera att du inte är en robot

    300