Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Stor efterfrågan på förskoleplatser

Stora barnkullar påverkar planeringen för förskolan. Nu öppnar kommunen fyra nya avdelningar under våren.

Stor efterfrågan på förskoleplatser i Vetlanda

Det är stor efterfrågan på förskoleplatser just nu. Därför öppnar verksamheten upp för nya förskoleplatser till våren. Det handlar om förskolorna i Forngården, Stensåkra och Korsberga. Under 2018 kommer det under en period också bli större grupper än vanligt i förskolorna i centralorten.

Behovet av barnomsorg ökar kontinuerligt och ligger i linje med den prognos som är framtagen.

– För närvarande befinner vi oss i en mycket speciell situation eftersom det är stora barnkullar, berättar förskolans verksamhetschef Ingela Nyberg. Det är glädjande, men det påverkar naturligtvis verksamheten.

Barn som står i tur att börja förskolan vid Stensåkra eller i Korsberga kan till att börja med få en tillfällig plats på en annan förskola fram till dess att de nya platserna är tillgängliga.

– Alla barn får en plats, säger Ingela Nyberg. Vi strävar efter att alla barn och vårdnadshavare, trots byte av förskola, får uppleva trygghet och en god kvalitet i verksamheten, även om det för en del blir lite besvärligare.

Forngårdens förskola startar upp den 7 januari 2018 och har då 15 platser. Stensåkra förskola utökas med 25 platser från och med april-maj och Korsberga får en ny paviljong i anslutning till förskolan i februari 2018.

4

Kontakt

Ingela Nyberg

Ingela Nyberg

Verksamhetschef förskola
BU Chef/Adm pers, Barn och Utbildning
Telefon: 0383-972 51, 070-609 72 51
Ingela.Nyberg@vetlanda.se

Publicerad 2017-11-13

Kommentarer
 1. Sara Parker
  Hej!

  Det är verkligen Inte ok att öka på barngrupperna i centralorten (inte någon annanstans heller i kommunen för den delen) Grupperna är redan på bristningsgränsen, detta är på bekostnad av barnen. Återkommande problem kring den stora efterfrågan av förskoleplatser.

  Nu får politikerna visa framfötterna och prioritera förskola och skola, det är val nästa år!
  # 1
  måndag, 13 november kl. 20:32
 2. Henrik Tvarnö
  Hej Sara, du har helt rätt i att det är dax att prioritera även förskolan och det finns med i den budgeten som beslutas om imorgon kväll. Det är en satsning på 175 miljoner under de närmaste åren för att lösa förskolans lokalproblem, det är den här kommunens största satsning någonsin när det gäller förskolor.
  Satsningen sker inte för att det är val, vi gör den för att det är rätt och att det är en långsiktig viktigt satsning för barnens skull. Men även för att bli en ännu mer attraktiv kommun.
  # 2
  tisdag, 14 november kl. 07:55
 3. Sara Parker
  Det är jätte bra att den satsningen som du beskriver tas upp. Hoppas på att det går i lås.
  I texten ovan står det att barngrupperna kommer öka under en period 2018. Vilka tidsramar är det för denna period? När och var togs detta beslutet? Ökar personaltätheten under samma period?
  # 3
  tisdag, 14 november kl. 18:44
 4. Ingela Nyberg
  Den period som vi behöver utöka befintliga grupper sträcker sig fram till april 2018. Vilka förskolor som blir berörda är i dagsläget oklart, eftersom vi tillsammans med förskolechefer gör tillfälliga placeringar där de bästa förutsättningarna finns. Vi är mycket måna om att denna situation ska bli bra för såväl barn, föräldrar som våra medarbetare. I samverkan är min förhoppning att vi löser denna situationen på ett bra sätt, så att barn kan få en plats, föräldrar kan starta i arbete eller studier. Givetvis kommer vi att bemanna verksamheten så att kvaliteten i förskolan bibehålls.
  # 4
  torsdag, 16 november kl. 09:01
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarSynpunkt Vetlanda