Kontakt
Dela
Lyssna
Vetlanda
Kontakt
Dela
Lyssna

Personal varslas vid boenden för ensamkommande barn

Socialförvaltningen planerar för nedläggningar av boenden för ensamkommande flyktingbarn. Nu varslas tolv personer.

Orsaken är den prognos som Migrationsverket lagt när det gäller i vilken takt man tror sig kunna behandla asylärenden, en bedömning av hur många som kommer att beviljas asyl, samt antalet beslut om åldersuppskrivningar.

– Vi har analyserat situationen utifrån olika scenarier och gjort bedömningen att vi har ett behov av två boenden; ett HVB-boende och ett stödboende. Hur snabbt allt går är svårt att svara på, men vi räknar med att förändringen slår igenom under våren 2018, säger Anders Saldner, socialchef.

Tolv personer har nu varslats. Varslet har MBL-förhandlats och personalen informerades i förra veckan.

– Detta är ett enskilt område som påverkas kraftigt genom faktorer som vi inte styr över. I kommunen som helhet har vi ett stort behov av kompetens, vilket är positivt och de enskilda medarbetare som drabbas av varslet har stora möjligheter att söka andra tjänster, avslutar Anders Saldner.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    Vänligen verifiera att du inte är en robot

    300