Kontakt
Dela
Lyssna
Vetlanda
Kontakt
Dela
Lyssna

Föräldrar nöjda med förskolan

I våras gjorde Skolinspektionen en enkätundersökning bland föräldrar till förskolebarn i Vetlanda kommun. Hela 98 procent svarade att deras barn trivdes på förskolan, men det finns också områden att jobba vidare med.

- Vi är såklart väldigt glada över resultatet, säger Ingela Nyberg, verksamhetschef förskola. Jämför vi med riksgenomsnittet så ligger vi på eller strax över värdena för riket. Det är 64 procent av vårdnadshavarna som svarat på enkäten och det ger oss ett gott underlag att fortsätta arbeta utifrån.

Resultaten visar att kontakt, bemötande och information från förskolans personal fungerar väl och 94 procent uppger att de känner sig trygga med att sitt barn på förskolan.

- Det känns bra att se att vår personal har ett bra bemötande och förhållningssätt gentemot barn och vårdnadshavare. Möten som bygger på respekt, förståelse och professionalitet är styrkor som vi behöver ta tillvara på och förstärka, fortsätter Ingela Nyberg.

- Sedan kan vi utifrån svaren se att vi på ett tydligare sätt behöver beskriva och presentera hur vi arbetar med genus och jämställdhet. Det finns också behov av att beskriva hur barnen ges möjligheter till delaktighet och inflytande. De här båda områdena är våra viktigaste förbättringsmöjligheter utifrån enkäten, avslutar Ingela Nyberg.

Du kan läsa hela rapporten på Skolinspektionens hemsida.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    Vänligen verifiera att du inte är en robot

    300