Kontakt
Dela
Lyssna
Vetlanda
Kontakt
Dela
Lyssna

Vi trivs bra på jobbet

Strax före jul presenterades resultatet för Vetlanda kommuns medarbetar­­under­sökning. Trivsel­index ligger kvar på samma nivå som vid förra mätningen och visar att många känner stolthet för sitt arbete.

Medarbetarundersökning för Vetlanda kommun 2017öppnas i nytt fönster

Under hösten har medarbetarna i Vetlanda kommun fått svara på frågor om medarbetar­skap, ledarskap, kvalitet samt jämställd­het och lika­behandling. Resultatet har sammanställts och presenterades i december. Det visar sig att trivsel­index, det vill säga en samman­fattning av de olika områdena, ligger på samma nivå som vid förra mät­ningen – 3,97 på en femgradig skala.

– När det är mycket tal om rekrytering känns det stärkande att nästan alla anställda är stolta över sitt arbete och att arbetet är menings­fullt. Vi är glada över att kunna fortsätta hålla en så hög nivå, trots de utmaningar som kommunen stått inför med stigande sjuk­frånvaro och hög personal­omsättning, säger kommunchef Magnus Färjhage.

Många är stolta

Medarbetarna i kommunen tycker framförallt att medarbetar­skap, där frågor som stolthet, samarbete och menings­fullhet ställts, är en kommunens starka sidor. 92 procent säger att de har ett menings­fullt arbete och 85 procent är stolta över sitt arbete. Även ledarskap får högt betyg.

Hälsa är det område som ligger under trivselindex.

– Detta är ett av våra viktigaste förbättrings­områden och något vi hela tiden jobbar aktivt med, säger Magnus Färjhage. Vårt mål är att alla ska känna att det finns en acceptabel balans mellan tid och arbets­uppgifter och att man ska må bra på jobbet.

Vad händer nu?

Nu är det dags för varje chef att gå igenom resultatet för just sin verksamhet. Därefter ska chefen tillsammans med sina med­arbetare göra en handlingsplan med förbättrings­förslag, men också titta på vilka styrkor som finns.

– Det är viktigt att alla på arbets­platsen känner sig delaktiga i det fortsatta arbetet, menar Magnus Färjhage. Det är ju med­arbetarna som vet vilka förändringar som krävs för att saker och ting ska bli ännu bättre och det är också de som kan lyfta styrkorna och dela med sig till andra.

Medarbetarundersökning görs vartannat år i kommunen. Svars­frekvensen i 2017-års under­­sökning var 74 procent. Under­­sökningen görs i hela kommun­koncernen, det vill säga även i Witala­bostäder och Njudung Energi AB. De förvaltningar som var mest nöjda i årets undersökning var social­förvaltningen, miljö- och bygg­förvaltningen samt barn- och utbildnings­förvaltningen.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    Vänligen verifiera att du inte är en robot

    300