Kontakt
Dela
Lyssna
Vetlanda
Kontakt
Dela
Lyssna

Grundskolans rektorer får arbetsmiljöutbildning

Just nu pågår en stor utbildningsinsats inom arbetsmiljö i Vetlanda kommun. Grundskolans rektorer får fördjupade kunskaper i arbetsmiljöarbete.

Renoverade, rymliga kapprum är en arbetsmiljösatsning på Bäckseda skola där Jacob Freij är rektor.

Vad säger lagen om arbetsmiljö? Vilket ansvar har jag som rektor? Hur kan jag göra arbetsmiljöarbetet på min arbetsplats bättre och tydligare? Dessa, och många andra frågor, får Vetlanda kommuns grundskolerektorer svar på under sin processutbildning i arbetsmiljö som just nu pågår.

Det är en grundlig utbildning som innehåller allt från kommunens rutiner och rehabiliteringsfrågor till hur man gör olycksfallsanmälan eller upprättar handlingsplaner.

– Vi går in på djupet i arbetsmiljöfrågorna, berättar Mona Hallonblad, utbildningsledare och en av utbildarna. Det handlar om att genom kunskap skapa tydlighet och trygghet hos skolledarna. Detta innebär ju att både skolpersonal och elever får en bättre arbetsmiljö. Min uppfattning är att rektorerna är mycket nöjda med utbildningen så här långt.

Förutsättningar för bra lärande

En av dem som går utbildningen är Jacob Freij, rektor på Bäckseda skola. Han fick en gedigen utbildning inom arbetsmiljöområdet redan i sin rektorsutbildning, men ser den här processutbildningen som en bra repetition och ett tillfälle att få information om nyheter inom området.

– Det är bra att arbetsgivaren prioriterar den här typen av utbildning, säger Jacob. Om jag vet hur jag ska driva det systematiska arbetsmiljöarbetet på min arbetsplats gagnar det både personal och elever. Har en skola lärare som mår bra ger det goda förutsättningar för ett bra lärande.

På Bäckseda skola har man redan gjort mycket för den fysiska arbetsmiljön och bland annat byggt ut trånga kapprum och sett över trafiksituationen runt skolan, men man jobbar också med den psykosociala arbetsmiljön.

– Vi arbetar mycket med grupputveckling, både bland personal och bland elever, berättar Jacob. Jag känner att vi har kommit en bra bit på rätt väg när det gäller arbetsmiljön.

Det var efter att Arbetsmiljöverket tittat på arbetsmiljöfrågorna i skolan som man upptäckte att det fanns brister i kunskaperna hos rektorerna. Grundskolechef Helene Jonsson tog då initiativ tillsammans med utbildningsledare Mona Hallonblad och kommunens HR-kontor för att ytterligare utbilda. Förhoppningen är att även andra kommunala verksamheter ska utbilda sina chefer på det här sättet.

Utbildningen startade i oktober och man träffas mellan åtta och tio tillfällen fram till maj.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    Vänligen verifiera att du inte är en robot

    300