Kontakt
Dela
Lyssna
Vetlanda
Kontakt
Dela
Lyssna

”Nya Magasinet” blir möjligheternas hus

I mer än ett decennium har Magasinet haft verksamhet i delar av fastigheten på Magasinsgatan i Vetlanda. Från den 1 februari har vård- och omsorgsförvaltningen tillgång till hela fastigheten, vilket innebär helt nya möjligheter att ge funktionshindrade meningsfull sysselsättning på dagtid.

Nya Magasinet i Vetlanda blir möjligheternas hus

Camilla Tjernberg och Anna Lindberg är mycket nöjda med de nya lokalerna och möjligheterna som nu öppnar sig.

– Lokalerna som vi nu får tillgång till innebär helt andra möjligheter till delaktighet bland våra brukare. Vi har redan en bra verksamhet, men nu kan vi bredda utbudet vilket förhoppningsvis kommer att attrahera fler, säger Anna Lindberg, områdeschef inom funktionshinderomsorgen.

Den dagverksamhet som idag finns i Alinderska huset blir mer fokuserad mot öppen verksamhet. Man har också haft aktiviteter på Kanalgatan (Kanalen), som nu flyttas till den nya delen i Magasinet. Totalt blir det 2 000 kvadratmeter med fina möjligheter att utveckla ett ”allaktivitetshus”.

Det innebär ett breddat utbud som keramik, textil, snickeri med mera.

– Vi kan bättre än tidigare ta tillvara de kompetenser som finns hos brukarna och skapa dagverksamheter med mening, säger Camilla Tjernberg, även hon områdeschef inom funktionshinderomsorgen.

– Vårt mål är att skapa ett smörgåsbord av aktiviteter för våra 200 inskrivna brukare i kommunen. Vi tror att breddad verksamhet ökar intresset för att göra något meningsfullt under dagtid. De nya lokalerna ger ökad tillgänglighet och vi får möjlighet att växa när behov uppstår, säger Anna.

Målet är att människor med funktionsnedsättning, som inte förvärvsarbetar eller studerar, ska få möjlighet till meningsfull sysselsättning, personlig utveckling, gemenskap och delaktighet i samhällslivet.

Funktionshinderomsorgen driver olika typ av verksamheter på många olika platser i kommunen. Förutom Magasinet Second Hand omfattar den dagliga verksamheten caféer, servicegrupper och legotillverkning. De intäkter som uppstår återinvesteras i verksamheten. All verksamhet är frivillig och kravlös. Att verksamheten är en resultatenhet ger möjligheter att utvecklas genom nyinvesteringar, föreläsningar, workshops och andra träffar, exempelvis julbord.

– Nu får brukarna utökade möjligheter att komma med idéer. Utrymmena finns. Idéerna är många. Det går till och med att skapa odlingar såväl inne som utomhus, konstaterar Anna och Camilla.

Den 1 februari tar funktionshinderomsorgen över lokalerna. Renoveringsarbetet har påbörjats och efterhand kommer olika aktiviteter att öppna upp.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    Vänligen verifiera att du inte är en robot

    300