Kontakt
Dela
Lyssna
Vetlanda
Kontakt
Dela
Lyssna

Gott betyg till kommunens skolor

Under hösten 2017 utförde Skolinspektionen en granskning av skolverksamheten i Vetlanda kommun. När resultatet nu har presenterats visar det sig att skolsystemet i kommunen håller hög kvalité, men att ett fåtal brister måste åtgärdas för att kommunen inte ska erläggas vite.

– Jag pratade med Skolinspektionen igår och de ville påtala att vi har en väldigt hög kvalité inom skolsystemet i Vetlanda kommun. De hyser inte heller några som helst tvivel kring att vi ska vara klara med detta till september, säger skolchef Eva Gustafsson.

Det handlar om en regelbunden tillsyn som Skolinspektionen utför i landets samtliga kommuner, i syfte att bidra till alla barns och elevers rätt till en trygg skolmiljö. Både förskola och gymnasieskola har genomgått granskningen helt utan anmärkningar, medan brister har uppmärksammats inom grundsärskolan, gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen. Det rör sig dock om brister som Eva Gustafsson har varit medveten om.

– Bristerna som finns idag gällande det systematiska kvalitetsarbetet påpekades redan vid den förra skolinspektionen och är ännu inte fullt åtgärdade, berättar hon.

Arbetet med att åtgärda dessa brister påbörjades direkt efter att den tidigare granskningen avslutats, men då de ännu inte är fullt åtgärdade har Skolinspektionen skyldighet att ge ett föreläggande med vite. Totalt handlar det om 1,5 miljoner kronor i vite uppdelat i tre olika förelägganden.

Kommunen har nu satt upp som mål att bristerna ska vara åtgärdade senast den 15 september 2018, vilket varken skolchefen Eva Gustafsson eller Skolinspektionen ser som något problem.

Rapporterna finns i sin helhet hos Skolinspektionen.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    Vänligen verifiera att du inte är en robot

    300