Kontakt
Dela
Lyssna
Vetlanda
Kontakt
Dela
Lyssna

Bokslutsprognosen visar ett stort budgetunderskott

Bokslutsprognosen för februari visar ett negativt resultat med knappt 44 miljoner kronor. Orsakerna till detta är framför allt stora underskott inom vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden och att skatteintäkterna är lägre än vad vi budgeterade med.

Bild från äldreboende

Minskat stöd för personlig assistans är en av orsakerna till det stora budgetunderskottet.

Kommundirektör Magnus Färjhage menar att situationen är allvarlig och något som vi måste arbeta med på lång sikt. Han understryker att stora delar av underskottet beror på faktorer som kommunen inte kan påverka, men att vi ändå måste ta vårt ansvar för att nå ett bättre resultat.

- Regeringen har beslutat att ge Försäkringskassan betydligt mindre stöd gällande personlig assistans. Det har inneburit att kommunen har fått ta ett större ansvar och många kommuner är i liknande situationer. Vi kunde se hur det påverkade resultatet redan förra året, medan vi nu kan se hur det påverkar över ett helt år, berättar kommundirektören Magnus Färjhage.

Underskottet ingen överraskning

Redan under arbetet med budgeten för 2018 aviserades det att det skulle kunna bli ett stort minus inom både vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden. Därför kommer underskottet inte heller som någon överraskning.

- De två största orsakerna till vårt underskott är externa placeringar och minskade intäkter från försäkringskassan avseende personlig assistans. Det är stora kostnader som nämnden har svårt att påverka, säger Marianne Karlsson som är vård- och omsorgschef.

Inom socialnämnden är det vården för barn och unga på HVB- och familjehem, samt verksamheten för ensamkommande barn som står för de största avvikelserna. Även försörjningsstödet ser ut att öka jämfört med tidigare år.

- Socialnämnden har ställts inför ett antal kostsamma, enskilda vårdbeslut som vi inte har kunnat förutse och som har haft en markant påverkan på prognosen, berättar socialchefen Anders Saldner.

Förändringar i organisationen

Inom både socialnämnden och vård- och omsorgsnämnden pågår ett arbete med att effektivisera och minska kostnaderna. Inför 2018 har vård- och omsorgsnämnden valt att inte tillsätta centrala tjänster, så som exempelvis verksamhetsutvecklare. Ledningsgruppen ses över för att se om det går att minska på en chefstjänst.

Socialförvaltningen har arbetat framgångsrikt för att klara sina rekryteringar på myndighetssidan utan att anlita bemanningsföretag. Det pågår också stora minskningar av organisationen för mottagande av ensamkommande barn som inte får full effekt förrän senare delen av 2018.

- I prognosen har vi inte beaktat vår planerade omorganisation fullt ut, menar Anders Saldner.

Mindre skatteintäkter än beräknat

Förutom för nämnderna beräknas ett större underskott för kommunens finansiering i och med att skatteintäkterna är 15 miljoner kronor lägre än vad som budgeterats.

- Trots att utvecklingen av skatteintäkterna har varit god så har den inte varit så stark som prognoserna pekade på under budgetarbetet, säger ekonomichefen Andreas Eliasson.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    Vänligen verifiera att du inte är en robot

    300