Kontakt
Dela
Lyssna
Vetlanda
Kontakt
Dela
Lyssna

Utredning klar kring händelse i servicebostad på Lasasarettsgatan

En brukare avled och en anhörig till henne blev allvarligt skadad på en servicebostad den 20 februari. Vård- och omsorgsförvaltningen har utrett händelsen och konstaterar att det fanns problem, men inte i sådan omfattning att det krävde fler åtgärder än de som förvaltningen genomfört.

– Det är en tragisk händelse som sätter djupa spår, dels hos våra medarbetare, men naturligtvis i synnerhet för den drabbade och anhöriga. Vår utredning visar inte på några felaktigheter i rutiner eller i ageranden under händelsedygnet, sammanfattar Marianne Karlsson, chef för vård- och omsorgsförvaltningen.

Syftet med utredningen har varit att få en bild av läget från själva händelsen och fram till den 19 mars. Utredningen tar även upp frågor som relateras till situationer före händelsen.

– Vår ambition är att vara så öppna som möjligt sett till integritets- och sekretessfrågor. Ingen hade dock kunnat förutse den fruktansvärda händelse som skedde, säger Marianne Karlsson.

Att LSS-boende (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) är en del av det vanliga hyresboendet är i linje med vad lagen syftar till, nämligen att personer med funktionsnedsättning får stöd för att kunna leva ett så normalt, bra och självständigt liv som möjligt. I den aktuella fastigheten finns personal dygnet runt. De LSS-boende lever i stor utsträckning ett normalt liv. Stödinsatser tar hänsyn till det individuella behovet.

Rapporten tar upp de störningar som funnits och vad som gjorts. Det var problem, men inte i sådan omfattning att det krävde fler åtgärder än de som förvaltningen genomfört.

– Mitt uppdrag har varit att titta på hur vi har agerat i ärendet, utifrån lagstiftning, rutiner och riktlinjer. Med det som bakgrund bedömer jag att vi gjort allt vi kan, säger Peter Sjöstrand som är socialt ansvarig samordnare på vård- och omsorgsförvaltningen i Vetlanda.

En av slutsatserna i utredningen är att krishanteringen från natten 20 februari som genomförts av personal och chefer inom funktionshinderomsorgen, joursjuksköterska, POSOM-representant, annan personal från förvaltningen, utifrån intervjuer och dokumentation, genomförts på ett professionellt sätt. Personal, både de i aktiv tjänst och de som varit lediga, har fått stöd och erbjudande om stöd från sina chefer. De hyresgäster som bor på Lasarettsgatan och god man har fått stöd av personal i en svår situation.

Rapporten kan i sin helhet rekvireras från vård- och omsorgsförvaltningen, telefon 0383-972 03.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    Vänligen verifiera att du inte är en robot

    300