Kontakt
Dela
Lyssna
Vetlanda
Kontakt
Dela
Lyssna

Nu samlar vi handel och besöksnäring under samma tak

Det är inte bara björkar och syren som blomstrar i Vetlanda kommun just nu. Även näringslivet växer. Nu finns ett förslag som innebär att Nuvab får ett större ansvar för näringslivsutvecklingen, något som ska leda till att handel, fastighet och besöksnäring får mer kraft.

Magnus Claesson och Kinga Johansson

Magnus Claesson på Nuvab och Kinga Johansson som driver två Establo-butiker är mycket nöjda med den föreslagna förändringen som innebär att alla uppdrag som rör näringslivet samlas hos Nuvab.

- Med en större och bredare organisation så är det också lättare att rikta resurserna mot de områden där behovet är som störst, säger Magnus Claesson, verksamhetschef på Nuvab. Det kommer också att bli lättare att lokalt samverka mellan olika branscher vilket gör att fler affärer lockas till och stannar i Vetlanda.

Förslaget i stora drag:

 • Tillväxt Vetlanda läggs ner.
 • Nuvab tar över de uppdrag inom handel och fastigheter som idag ligger på Tillväxt Vetlanda.
 • De frågor som rör affärsutveckling inom besöksnäringen, som tidigare varit ett uppdrag för kommunen, hamnar också hos Nuvab.
 • Befintligt avtal med Nuvab utökas, vilket innebär att Nuvab har huvudansvaret för att, i samverkan med kommunens kommunikation och medborgarservice, utveckla Vetlanda kommun som destination. Syftet är att stärka kommunen som besöks- och inflyttningsmål.

- Nu kan vi samla ALLA uppdrag som rör näringslivet inom Nuvab, vilket är positivt. Det nya uppdraget kommer att utveckla handel & besöksnäring, men också uppdrag gällande platsvarumärket, events och arrangemang och centrumutveckling, säger Magnus Claesson.

Näringslivet i Vetlanda går bra. Det visar Svenskt Näringslivs årliga undersökning av Lokalt Företagsklimat 2017. Plats 57 av landets 290 kommuner får anses som ett gott betyg. Men utveckling och ständig förbättring är viktigt för att Vetlanda ska vara en attraktiv kommun att leva, bo och verka i, därför är det här förslaget välkommet, menar kommundirektör Magnus Färjhage.

- Jag är övertygad att det här skapar förutsättningar för en fortsatt gemensam utveckling av Vetlandas attraktivitet. Handeln får mer kraft. Besöksnäringen kan bättre utvecklas som en del av näringslivet i stort. Vi får också en tydligare plattform i samverkan med kommunen, vilket är bra sett till hur vi möter både privatpersoner och företag som vill etablera sig i kommunen.

Om förslaget antas av fullmäktige sker förändringen vid årsskiftet.

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Vänligen verifiera att du inte är en robot

  300