Kontakt
Dela
Lyssna
Vetlanda
Kontakt
Dela
Lyssna

Stort intresse för unik samverkan

En väldigt bra samlad bild av varandras verksamheter, så sammanfattar en av deltagarna samverkansdagen som gick av stapeln under måndagen. Kort och gott – arbetet med att kunna ge bästa möjliga stöd till personer som behöver hjälp med sin rehabilitering till arbetslivet fortsätter.

Stort intresse för unik samverkan i Vetlanda

Vad har då Vetlanda kommun, Försäkringskassan, Region Jönköpings län och Arbetsförmedlingen gemensamt? Jo, samtliga skrev i höstas på ett avtal för att öka samverkan med varandra, i stora drag handlar det om att personer som har kontakt med flera olika myndigheter inte ska hamna mellan stolarna.

– För individen är det viktigt att vi samarbetar med varandra. Vi har utformat en handlingsplan som bland annat går ut på att vi ska få större kunskap av varandras verksamhet. Det är en av anledningarna till att vi hade den här dagen, säger Annika Synnes Lindberg, samverkanskoordinator för SAMVERK Vetlanda.

Även fokus på missbruk

Det finns även en överenskommelse mellan Vetlanda kommun och Regionen med fokus på riskbruk, missbruk och beroende. Eftersom de båda områdena ofta går ihop diskuterades även detta under dagen.

– Den här typen av samverkan är väldigt unik, det är vi stolta över i Vetlanda, säger Camilla Waern Nyström, utvecklingsledare inom socialförvaltningen.

Många representanter på plats

Intresset för samverkansdagen var stort. Över 70 personer anmälande sitt intresse och representanter från Socialförvaltningen, Vuxenutbildningen, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Regionen med vårdcentraler och psykiatri fanns på plats.

– Förmiddagen ägnade vi åt presentationer av olika verksamheter, vi pratade om ingångar, vilka vi är till för, vad vi erbjuder och hur vi kan ta hjälp av varandras kompetenser. Eftermiddagen ägnade vi åt grupparbete och mer konkreta frågor, allt med individens bästa i fokus, säger Annika Synnes Lindberg och fortsätter:

– Det är ett otroligt engagemang och en vilja från samtliga verksamheter. Att kunna samlas på det här sättet och tillsammans pussla ihop en struktur är givande.

Viktigt med förståelse

En av deltagarna var Louise Hagentorn som är arbetsterapeut på Arbetsförmedlingen. Hon är väldigt nöjd med dagen.

– Vi har fått en väldigt bra samlad bild av varandras verksamheter. Att lära känna varandra och få en förståelse för andra arbetsplatsers förutsättningar är viktigt. Det känns utvecklande och roligt att få vara en del av det här samarbetet.

Fakta om SAMVERK Vetlanda

  • En förstudie under 2016 har visat brister i samverkan mellan aktörer som jobbar med personer som behöver stöd för att rehabiliteras till arbetslivet var startskottet för SAMVERK Vetlanda. Annika Synnes Lindberg anställdes efter detta vid Arbetsmarknadsenheten som samverkanskoordinator och i maj 2017 skrev parterna på den lokala överenskommelsen om samverkan som resulterat i en handlingsplan med aktiviteter som nu genomförs.
  • Det finns även en överenskommelse om samverkan gällande personer med missbruk, riskbruk och beroende. På nationell nivå finns överenskommelse som sedan bryts ner till regional och vidare till lokal nivå. Målet är att personer som är i behov av stöd eller behandling för alkohol, narkotika, läkemedel eller dopningsproblem ska erbjudas vård av god kvalitet. Den ska präglas av god samverkan mellan huvudmännen samt bygga på en väl utvecklad vårdkedja. Vetlanda har tagit steget längre och format en handlingsplan som nu verkställs.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    Vänligen verifiera att du inte är en robot

    300