Kontakt
Dela
Lyssna
Vetlanda
Kontakt
Dela
Lyssna

Så behandlar Vetlanda kommun person­uppgifter

När du skickar e-post, beställer informationsmaterial, lämnar en synpunkt, använder våra formulär eller självservice (e-tjänster), lagras dina personuppgifter för att Vetlanda kommun ska kunna behandla ditt ärende.

När du kontaktar oss via formulär på webbplatsen, via e-post eller en e-tjänst och klickar på "skicka", ger du ditt samtycke till att vi lagrar dina personuppgifter för att hantera ditt ärende. Om du inte samtycker till att dina uppgifter lagras ska du inte använda dessa tjänster. Kontakta då den avdelning eller förvaltning som hanterar frågan. Du kan då få alternativ som innebär att du slipper lämna personlig information.

Personuppgiftslagen är till för att förhindra att din personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Dina personuppgifter får bara behandlas om du har godkänt det (lämnat samtycke) eller om det finns stöd i dataskyddsförordningen (GDPR) eller annan lag.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är uppgifter som på ett eller annat sätt kan kopplas till dig som person. Det kan vara självklara uppgifter som ditt namn, adress eller ditt personnummer, men även uppgifter som till exempel fastighets­beteckning eller telefon­nummer. Även bilder är en personuppgift, om du tydligt kan urskiljas på bilden.

Behandling av personuppgifter

Med behandling menas allt som vi som arbetar i Vetlanda kommun gör med dina personuppgifter för att hantera det ärende som du har skickat till oss. En personuppgift är alltid kopplad till ett ärende och används aldrig i andra sammanhang.

När registreras mina personuppgifter?

Hos Vetlanda kommun kan dina personuppgifter registreras till exempel när du ansöker om förskoleplats med hjälp av en e-tjänst. Om du skickar e-post till kommunen eller kontaktar oss på till exempel Twitter eller Facebook, så kan vi behöva spara och lagra uppgifter i våra register (diarium). Detta är exempel på tillfällen när kommunen behandlar dina personuppgifter. Det kan även vara när du väljer att prenumerera på information från Vetlanda kommun.

Så begär du ett registerutdrag

Du har rätt att kostnadsfritt få veta vilka personuppgifter vi behandlar, för vilket ändamål och får ta del av uppgifterna. Du har också rätt att få felaktiga uppgifter rättade och eventuellt raderade.

Ansök om registerutdrag
Du kan ansöka om registerutdrag genom att skicka e-post till infocenter@vetlanda.se eller skicka in en ansökan på papper. Ansökan ska skickas till respektive nämnd på adressen Vetlanda kommun, 574 80 Vetlanda.

En ansökan om registerutdrag ska innehålla:

  • Till vem du ansöker (nämnd/styrelse)
  • Vilka uppgifter som du efterfrågar
  • Ditt namn och kontaktuppgifter

När du kontaktar oss via sociala medier

Om du använder sociala medier för att komma i kontakt med Vetlanda kommun, så överförs informationen samt personuppgifter alltid till tredje part (till exempel till företaget/organisationen som driver det sociala mediet, som exempelvis Facebook). För din egen skull rekommenderar vi dig att inte skicka känslig information till oss via sociala medier.

Personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud

Personuppgiftsansvarig för den kommunala verksamheten är respektive nämnd och för de kommunala bolagen dess styrelser. Nämnderna har i sin tur utsett ett dataskyddsombud som bland annat har till uppgift att hjälpa de registrerade.

Dataskyddsombud för hela kommunen är Erik Selander, telefon 072- 548 22 75, erik.selander@hoglandet.se.