Vetlanda
Huvudmeny
Hem
Lyssna

Om webbplatsen

Vetlanda kommuns webbplats ska ge samhällsinformation, underlätta kommunikationen mellan kommunens medborgare, tjänstemän och förtroendevalda samt skapa förutsättningar för en effektiv kommunal verksamhet i syfte att ge service och stödja demokratin.

Sidorna är utformade på ett konsekvent sätt och följer kommunens grafiska profil samt övriga riktlinjer som underlättar för besökaren att använda webbplatsen och känna förtroende för den.

Webbplatsen är också en viktigt kanal när det gäller att marknadsföra kommunen som ett attraktivt boendealternativ, intressant turistmål och som etableringsmöjlighet för näringslivet.

Upphovsrätt

Vår webbplats innehåller bilder som är upphovsrättsligt skyddade och de får alltså inte användas utan tillstånd från oss. Användningen av Vetlanda kommuns vapen är reglerat av kommunstyrelsen och får bara användas av kommunen och dess förvaltningar. Det är inte tillåtet att ladda hem kommunvapnet och använda det i kommersiella sammanhang.

Ansvarsförklaring

Vetlanda kommun använder i stor utsträckning Internet som kommunikationskanal via startsidan vetlanda.se. Vi eftersträvar korrekthet och aktualitet i vår information. Vi strävar också efter att så långt som möjligt undvika tekniska störningar. Fel som uppstår på vår webbplats, exempelvis felstavningar och tekniska avbrott åtgärdar vi så fort som möjligt.

Vetlanda kommun ansvarar inte för material som otillbörligen blivit ändrat eller förvanskat på vår webbplats.

Information är ibland en länk till externa webbplatser för vilka Vetlanda kommun frånsäger sig allt ansvar. Alla länkar till denna webbplats ska gå till vetlanda.se

Arkivering

All information som Vetlanda kommun publicerar på sin webbplats är offentlig och allmän handling. Detta innebär att rutiner finns för att spara allt som publiceras på webbplatsen enligt vad som anges i respektive styrelses/nämnds dokumenthanteringsplan.

Webbläsare

Vetlanda kommuns webbplatser fungerar bäst i moderna webbläsare. Det är till exempel de senaste versionerna av Firefoxlänk till annan webbplats eller Google Chromelänk till annan webbplats.

Dina synpunkter är välkomna

Vi arbetar löpande med att förbättra vår webbplats. Om du har synpunkter på webbplatsen använd gärna Synpunkt Vetlanda och tala om vad du tycker.

Kontakt

Tobias Wiklund

Tobias Wiklund

Webbutvecklare
Kommunikation medborgarservice, Kommunledningsförvaltning
Telefon: 0383-971 07, 070-319 47 16
tobias.wiklund@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-05-18

Synpunkt Vetlanda