Vetlanda
Huvudmeny
Hem
Lyssna

Behandling av personuppgifter

När du skickar e-post, beställer informationsmaterial, lämnar en synpunkt eller en fråga via vårt e-postformulär eller använder en e-tjänst, lagras dina personuppgifter för att Vetlanda kommun ska kunna nå dig.

Samtycke är lika med att godkänna 

När du kontaktar oss via formulär på webbplatsen, via e-post eller en e-tjänst och klickar på "Skicka" har du gett ditt samtycke till att vi lagrar dina personuppgifter. Om du inte samtycker till att dina uppgifter lagras ska du inte använda dessa tjänster. Kontakta då respektive avdelning eller förvaltning som ansvarar för respektive sida. Du kan då för få alternativ som inte innebär att du lämnar personlig information. Du hittar kontaktinformationen i den gula rutan under rubiken Kontakt.

Hur behandlar kommunen dina personuppgifter? 

Personuppgiftslagen (PUL) är till för att förhindra att din personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Dina personuppgifter får bara behandlas om du har godkänt det, det kallas för att lämna samtycke i lagtexten, eller om det finns stöd i PUL eller annan lag.

Vad är personuppgifter? 

Personuppgifter är uppgifter som på ett eller annat sätt kan kopplas till dig som person. Det kan vara självklara uppgifter som ditt namn, adress eller ditt personnummer, men även uppgifter som till exempel fastighetsbeteckning eller telefonnummer. Även bilder är en form av personuppgift, om du tydligt kan urskiljas på bilden. 

Behandling av personuppgifter 

Med behandling menas allt som vi som arbetar i Vetlanda kommun gör med dina personuppgifter. Till exempel när vi samlar in, sorterar eller bearbetar dem på annat sätt är en behandling av personuppgifter, enligt PUL. 

När registreras mina personuppgifter? 

Hos Vetlanda kommun kan dina personuppgifter registreras till exempel när du ansöker om förskoleplats med hjälp av en e-tjänst. Om du skickar e-post till kommunen eller kontaktar oss på till exempel Twitter eller Facebook, så kan vi behöva spara och lagra det i våra arkiv (diarium). Detta är exempel på tillfällen som kommunen behandlar dina personuppgifter. Det kan även vara när du väljer att prenumerera på någon information från Vetlanda kommun.

Information till dig 

I de flesta fall har du rätt att få information om att vi har börjat behandla dina personuppgifter, för vilket ändamål vi gör detta och så vidare. Så är det alltid även om du inte själv lämnat dina uppgifter utan vi kan ha fått dem av någon annan. Vid dessa tillfällen ska vi skicka information till dig automatiskt. Du har även rätt att en gång per år kostnadsfritt få information om ifall personuppgifter om dig behandlas av oss, vilka uppgifter detta är med mera. Du måste skriva till oss med en begäran om registerutdrag för att få den informationen. Du har rätt att få svar inom en månad. I dagsläget måste du vända dig till varje enskild förvaltning för att få information om dina uppgifter.

När du kontaktar oss via sociala medier

Om du använder sociala medier för att komma i kontakt med Vetlanda kommun, så överförs informationen samt personuppgifter alltid till tredje part (till exempel till företaget/organisationen som driver det sociala mediet, som exempelvis Facebook). För din egen skull rekommenderar vi dig att inte skicka känslig information till oss via sociala medier.

Personuppgifter och Internet 

Personuppgiftslagen tillåter i vissa fall att personuppgifter läggs ut på webben. Läs mer på datainspektionens webbsida.

Personuppgiftsansvar - personuppgiftsombud  

Personuppgiftsansvarig för den kommunala verksamheten är respektive nämnd och för de kommunala bolagen dess styrelser. Nämnderna och styrelserna har i sin tur utsett ett personuppgiftsombud som bland annat har till uppgift att hjälpa de registrerade.

Kontakt

Kristina Odelberg

Kristina Odelberg

Administrativ chef
Kommunkansli, Kommunledningsförvaltning
Telefon: 0383-971 64
Kristina.Odelberg@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-05-18

Navigera vidare

Synpunkt Vetlanda