Lyssna
Vetlanda
Lyssna

Hemsjukvård

Om du på grund av sjukdom eller funktions­nedsättning inte kan ta dig till vårdcentralen kan du ha rätt till hemsjukvård.

Om du tycker att du är i behov av hemsjukvård kontaktar du din vårdcentral. För att få hemsjukvård krävs ett beslut från läkare, sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast.

Kontakta hemsjukvården

Journummer dygnet runt

070-681 68 13

Kväll från klockan 16.15-7.00 + helger
070-681 68 13 eller 070-375 67 67

När kan du få hemsjukvård?

 Du kan få hemsjukvård under en period efter en sjukhusvistelse men också om du behöver sjukvård under lång tid. Hemsjukvården är tillgänglig dygnet runt årets alla dagar och där arbetar sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster. Hemsjukvården kan innehålla sjukvård eller rehabilitering.

Insatser som innebär avgift

 • Hemsjukvårdsbesök av sjuksköterska med specialistkompetens alt. sjuksköterska, arbetsterapeut och/eller sjukgymnast (300 kronor/månad).
 • Ordination av hjälpmedel inklusive hembesök, bedömning, utprovning och uppföljning (150 kronor).
 • Bedömning bostadsanpassning inklusive hembesök och eventuellt intyg (150 kronor).
 • Hämtning av hjälpmedel (150 kronor).
 • Enstaka besök, ej registrerade i hemsjukvården (150 kronor).
 • Läkemedelsordination av distriktssjuksköterska (150 kronor).
 • Ordinerade stödstrumpor bekostas av patienten.

Insatser som inte innebär avgift

 • Insats hos barn och ungdomar under 19 år.
 • Insats hos patient som är inskriven i palliativ vård.
 • Insats hos patient som bor på särskilt boende eller korttidsboende.
 • Hembesök där sjuksköterska, arbetsterapeut alternativt sjukgymnast är konsult för andra personalkategorier.
 • Insats hos patienter som beviljats bostad med särskild service jämlikt LSS § 9:9.
 • Uppsökande verksamhet.