Vetlanda
Huvudmeny
Hem
Lyssna

Äldreomsorg

För dig som är äldre och som behöver service, vård och omsorg, ska det finnas äldreomsorg av god kvalitet. Du ska kunna känna trygghet i att omsorg finns när den behövs.

Äldreomsorg i Vetlanda kommun.

Du har rätt till det stöd och den hjälp du behöver

Varje kommun har enligt socialtjänstlagen, SoL, ansvar för att de som bor och vistas i kommunen får det stöd och den hjälp de behöver.

De flesta insatser behöver du ansöka om

Det är myndighetskontorets biståndshandläggare som tar beslut om insatser utifrån dina behov. Vård- och omsorgsförvaltningen verkar för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och med respekt för deras självbestämmande och integritet.

Syftet med insatserna är att underlätta ditt dagliga liv

Om du på grund av ålder eller sjukdom behöver stöd för att klara dig på egen hand. Huvudprincipen är att utifrån dina behov ge hjälp till självhjälp.

Fler äldre ska kunna bo hemma så länge som möjligt

Ambitionen är att fler äldre ska kunna bo hemma i det egna privata hemmet så länge som möjligt och få den hjälp som behövs för att bibehålla funktioner och livskvalitet.

Vår värdegrund

Du och dina närstående ska utifrån dina egna förutsättningar få känna trygghet, bevara din integritet och leva det liv, socialt och praktiskt, som du själv önskar. Med lyhördhet och respekt i verksamheterna ska detta göras möjligt.

Har du frågor kring de insatser som finns inom äldreomsorgen? Kontakta Myndighetskontoret.

Kontakt

Marie Göransson

Marie Göransson

Funktionschef
VO Funktionschefer, Vård och Omsorgsförvaltning
Telefon: 0383-974 81, 070-342 77 28
marie.goransson@vetlanda.se

Joakim Hedström

Joakim Hedström

Funktionschef
VO Funktionschefer, Vård och Omsorgsförvaltning
Telefon: 0383-972 15, 070-267 92 71
joakim.hedstrom@vetlanda.se

Myndighetskontoret

Telefon växel: 0383-971 00
myndighetskontoret@vetlanda.se

Biståndshandläggare träffas säkrast vardagar 8.00-9.30.
Därefter kan du lämna meddelande för att bli uppringd.

Senast uppdaterad 2017-05-18

Synpunkt Vetlanda