Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Särskilt boende

Till ett särskilt boende kan du flytta när ditt behov av stöd och hjälp är så omfattande att du behöver tillgång till personal dygnet runt. Man ansöker om särskilt boende hos biståndshandläggare.

Vår värdegrund

Du och dina närstående ska utifrån dina egna förutsättningar få känna trygghet, bevara din integritet och leva det liv, socialt och praktiskt, som du själv önskar. Med lyhördhet och respekt i verksamheterna ska detta göras möjligt.

Individuell genomförandeplan

Du ska kunna påverka hur du vill ha det i ditt boende och hur ditt stöd ska utformas. Vid inflyttning tilldelas du en kontaktman som har huvudansvaret för planeringen av din omvårdnad. Vänd dig till din kontaktman eller områdeschef om du har synpunkter på din omvårdnad.

Vid inflyttning skrivs dina önskemål in i en så kallad genomförandeplan. Planen följs upp vid behov och minst var sjätte månad. Närstående kan, om du så önskar, närvara vid upprättande av genomförandeplanen.

Efter inflyttning har vi ett välkomstsamtal med dig. Vid samtalet deltar områdeschef och kontaktman men även anhöriga kan delta om du så önskar.

Boenderåd

Alla äldreboende i Vetlanda kommun har ett boenderåd. Ett boenderåd består av politiker från vård- och omsorgsnämnden, pensionärsorganisationer, hyresgäster och personal. Rådet diskuterar tillsammans frågor som intresserar och berör dig som är boende.

Kontakt

Joakim Hedström

Joakim Hedström

Funktionschef
VO Funktionschefer, Vård och Omsorgsförvaltning
Telefon: 0383-972 15, 070-267 92 71
joakim.hedstrom@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-01-30

Synpunkt Vetlanda