Vetlanda
Huvudmeny
Hem
Lyssna

Senior- och trygghetsboende

Senior- och trygghetsboende finns i första hand till för dig som är pensionär och känner att du behöver ett mellanting mellan att bo hemma och i särskilt boende.

I senior- och trygghetsboendet har du närheten till social samvaro, föreningsliv och kan äta tillsammans med andra mot en avgift. Boendena är inte behovsprövat, du hyr av kommunen. Däremot kan du söka bidrag för insatser i hemmet, såsom till exempel hemtjänst.

Vetlanda kommun har trygghetsboende på två ställen – i Landsbro i anslutning till Brobygården och i Ekenässjön på Ekebogården. I Vetlanda centralort finns seniorboendet Mogärde. Om du är intresserad av en lägenhet på Mogärde kontaktar du Witalabostäder, telefon 0383-966 00.

Kontakt

Linda Nilsson

Ekonomiadministratör
Ekonomikontor, Kommunledningsförvaltning
Telefon: 0383-971 30
linda.nilsson1@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-05-18

Synpunkt Vetlanda