Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Dagverksamhet

Dagverksamhet är till för personer med demens, psykiskt funktionshinder eller personer som har behov av att bryta ensamhet. Vi strävar efter att våra kunder ska känna gemenskap i en lugn och trivsam miljö. Vi erbjuder meningsfulla aktiviteter och social stimulans efter kundernas intressen och behov.

Vem kan få komma till dagverksamheten?

Dagverksamhet är ett biståndsprövat stöd. Det innebär att du ansöker om stödet hos kommunen. En biståndshandläggare utreder vilket stöd du har behov av och om du är berättigad till dagverksamhet. Ansökan prövas utifrån socialtjänstlagen (SoL).

Kontaktman som följer dig i verksamheten

Om du blivit berättigad till dagverksamhet kontaktas du och eventuellt din anhörige av den dagverksamhet där du fått en plats. En första kontakt tas för att ge dig mer information och för att vi ska få veta mer om dig.

Du och din eventuelle anhörige får en egen kontaktman hos personalen som kommer att följa dig i verksamheten och hjälpa till med kontakter och vägledning. Kontaktmannen kan komma hem till dig för att berätta mer eller så får ni komma till dagverksamheten. En individuell planering görs för varje kund för att bemöta dig på bästa sätt utifrån intresse och färdigheter.

I Vetlanda kommun finns dagverksamhet för äldre personer med demenssjukdom på Björkängen i Korsberga, Norrängen på Norrgården i Vetlanda och för äldre som behöver mer stöd på Daggkåpan på Tomasgården i Vetlanda. För personer med psykisk funktionsnedsättning finns dagverksamheten Alinderska som ligger i centrala Vetlanda.

Vad kostar dagverksamheten?

Dagverksamheten vid Björkängen, Daggkåpan och Norrängen är kostnadsfri. Dagverksamheten vid Alinderska är också kostnadsfri, men du får betala dina egna resekostnader. Vid dagverksamheten betalar du dina måltidskostnader.

Hur ansöker jag om dagverksamhet?

Ansök om bistånd enligt socialtjänstlagen, SoLPDF. Vid frågor kontakta vård- och omsorgsförvaltningens myndighetskontor.

Kontakt

Myndighetskontoret

Telefon växel: 0383-971 00
myndighetskontoret@vetlanda.se

Biståndshandläggare träffas säkrast vardagar 8.00-9.30.
Därefter kan du lämna meddelande för att bli uppringd.

Senast uppdaterad 2017-05-18

Synpunkt Vetlanda