Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Björkängen

Björkängen finns i Korsberga i en naturskön miljö. Dagverksamheten har plats för åtta gäster varje dag. Sysselsättningen inriktas på träning av dagliga aktiviteter.

Vår målsättning

Björkängens målsättning är att ha ett salutogent synsätt. Det innebär att se till det friska och se varje individ som gästar dagverksamheten. Vi jobbar för att stärka gästernas självkänsla, bidra till en meningsfull dag, skapa nya vänskapsband, underlätta för anhöriga.

Kontaktman

Varje gäst får en kontaktperson som har ett särskilt ansvar för kontakter som rör gästen. Kontaktpersonen lär känna sin gäst och hans/hennes anhöriga på ett mer personligt sätt.

Individuell omvårdnadsplan

Björkängen dagverksamhet använder en genomförandeplan för att förverkliga de målsättningar som gemensamt tas fram för varje gäst.

Välkomstsamtal 

Kontaktmannen ansvarar för introduktion på dagverksamheten. Även anhöriga kan delta om du så önskar.

Boenderåd

Björkängen ordnar anhörigträffar med jämna mellanrum. Olika teman tas upp och det finns möjligheter till att skapa nya kontakter anhöriga emellan.

Säkerhet

Personalen jobbar efter en säkerhetspolicy där vi genomför säkerhetskontroller två gånger per år.  

Kost och måltider 

Björkängens personal lagar all mat själva. Menyn utgår från svensk husmanskost och de kostråd som är viktiga för äldre. Förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika ger en bra inramning till en vanlig dag på Björkängen.

Aktiviteter

Personalen ordnar regelbundna aktiviteter som är individuellt anpassade och aktiviteter för hela gruppen av gäster. Årstiderna är en naturlig utgångspunkt när man planerar olika aktiviteter. Det kan vara bingo, högläsning, promenader, utflykter och musikunderhållning.

Resor

Resorna till Björkängen sker med taxi och är kostnadsfria.

Övriga resurspersoner

Kommunens demenssjuksköterska ingår som en viktig resursperson i Björkängens verksamhet.

Kontakt

Malin Nordström

Malin Nordström

Områdeschef
Funktion Hemtjänst, Vård och Omsorgsförvaltning
Telefon: 0383-964 22, 070-267 92 78
malin.nordstrom@vetlanda.se

Kontaktpolitiker

Tommy Bohman (S)

Telefon 0383-971 44, 070- 549 71 44
tommy.bohman@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-10-18

Synpunkt Vetlanda