Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Färdtjänst

Region Jönköpings län ansvarar för handläggning och beslut om färdtjänst och riksfärdtjänst.

Den enhet inom Region Jönköpings län som hanterar handläggning av färdtjänst och sjukresor är Jönköpings Länstrafik.

Kontakt

Jönköpings Länstrafik

Färdtjänst
Beställning av färdtjänst telefon 020-777 666
Färdtjänstenheten telefon 0771-680 680 – för handläggning av ditt färdtjänstärende.

Beställning av sjukresor telefon 020-64 65 66
Sjukreseenheten telefon 0771-412 412 – för frågor eller ansökan om ersättning för sjukresor.

Senast uppdaterad 2017-05-18

Synpunkt Vetlanda