Vetlanda
Huvudmeny
Hem
Lyssna

Kundval inom hemtjänst

Alla som är beviljade hjälp i hemmet kan välja vilken utförare som ska komma hem och hjälpa till med tjänster som städning, tvätt, inköp och personlig omvårdnad. Denna valfrihet grundar sig på Lagen om valfrihetssystem, LOV. I Vetlanda tillämpas LOV inom hemtjänst.

Om du har beviljats hemtjänst kan du själv välja mellan kommunen och de privata utförare som valts att ha verksamhet i Vetlanda kommun. Valet av utförare är ditt eget. Myndighetskontoret informerar om vilka alternativ som finns, men kan inte välja åt dig eller rekommendera en viss utförare. Du kan ta hjälp av en anhörig eller någon annan om du har svårt att välja själv. Du har rätt att byta utförare och du kan när som helst göra ett nytt val.

Måste jag välja?

Du som redan har hemtjänstinsatser måste inte välja. Gör du inget aktivt val har du även i fortsättningen kommunen som utförare av hjälp i hemmet. För dig som är ny, och inte kan eller vill välja, så tillämpas ickevalsprincipen. Detta innebär en turordning mellan de utförare som finns i det område där du bor.

Samma villkor för alla

Alla utförare, både privata och kommunala, måste uppfylla samma kvalitets- och kompetenskrav och de får lika mycket betalt per timme. Du betalar precis som tidigare hemtjänstavgift enligt kommunens fastställda hemtjänsttaxa. Om du inte är nöjd med hur insatserna utförts har du rätt att byta utförare.

Avtal och kvalitetskontroll

Det är kommunens uppgift att se till att godkända utförare har rätt kunskap och erfarenhet. Vård- och omsorgsnämnden mål och riktlinjer när det gäller kvalitet inom hemtjänsten gäller även de privata utförarna. Uppföljning sker regelbundet och gällande avtal kan återkallas av nämnden om en utförare inte håller kvalitetsnivån.

Olika former av val

Omvårdnad kan vara stöd med personlig hygien, på- och avklädning, måltider, förflyttning, toalettbesök och aktiviteter som promenader. Service är städning, tvätt, inköp, ärenden till apotek, bank och post.

Utförare av omvårdnad och service

Utförare

Geografiskt område

Pauliströms service och lokalvård

Hela kommunen

Vetlanda kommun

Hela kommunen

Vetlanda hemtjänst

Vetlanda centralort

Utförare av enbart service

Utförare

Geografiskt område

Femtiofemplus

Hela kommunen

Freundts Tjänster och Service

Hela kommunen

Höglandet städ AB

Vetlanda centralort och Ekenässjön

Kontakt

Linda Hammarström

Linda Hammarström

Myndighetschef
Funktion myndhutöv service, Vård och Omsorgsförvaltning
Telefon: 0383-576 66, 072-509 48 29
Linda.Hammarstrom@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-09-14

Navigera vidare

Synpunkt Vetlanda