Vetlanda
Huvudmeny
Hem
Lyssna

Kvalitet och jämförelser

Inom äldreomsorgen pågår en rad projekt för att utveckla och höja kvaliteten på vår verksamhet. Vetlanda kommuns äldreomsorg är under en ständig utveckling, allt för att vårdtagaren vid olika behov ska få en individuellt anpassad vård och omsorg med hög kvalité.

För att säkra kvaliteten gör vi kontinuerliga uppföljningar genom bland annat brukarundersökningar och kvalitetsmätningar. Upptäcker vi några förbättringsbehov arbetar vi fram åtgärdsplaner för detta.

Öppna jämförelser

Brukarundersökningar

Kontakt

Ulrika Ribbholm

Ulrika Ribbholm

Funktionschef
VO Funktionschefer, Vård och Omsorgsförvaltning
Telefon: 0383-972 27, 070-356 12 61
ulrika.ribbholm@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-05-18

Synpunkt Vetlanda