Vetlanda
Huvudmeny
Hem
Lyssna

Uppsökande verksamhet

Du som är 80 år eller äldre, och idag inte har kontakt med äldreomsorgen, erbjuds ett hembesök för att ge information om äldreomsorgen.

Att bedriva uppsökande verksamhet inom äldreomsorgen är en lagstadgad skyldighet för kommunen. I Vetlanda kommun görs detta årligen till de personer som fyller 80 år.

Utskick

Berörda personer får ett utskick med ett brev som beskriver kommunens uppsökande verksamhet samt innehåller informationsmaterial om kommunens verksamheter och information om andra utförare än kommunen, externa utförare. I informationen finns också upplysningar om hur du tar kontakt med biståndshandläggare för att boka ett hembesök. Hembesök är gratis och helt frivilligt.

Hembesök

Vid hembesöket lämnas aktuell information om kommunens äldreomsorg samt vilka rättigheter du som kommuninvånare har. Informationen innehåller vägledning om vem man kontaktar vid behov av hjälpinsatser eller för att få råd och stöd.

Kontakt

Linda Hammarström

Linda Hammarström

Myndighetschef
Funktion myndhutöv service, Vård och Omsorgsförvaltning
Telefon: 0383-576 66, 072-509 48 29
Linda.Hammarstrom@vetlanda.se

Myndighetskontoret

Telefon växel: 0383-971 00
myndighetskontoret@vetlanda.se

Biståndshandläggare träffas säkrast vardagar 8.00-9.30.
Därefter kan du lämna meddelande för att bli uppringd.

Senast uppdaterad 2017-09-14

Synpunkt Vetlanda