Vetlanda
Huvudmeny
Hem
Lyssna

Anhörigstöd

Anhöriga som stöder, hjälper och vårdar en närstående i hemmet - en närstående som har drabbats av sjukdom, skada eller funktionshinder, utgör en stor grupp i vårt samhälle i dag. De är ett stort stöd för sina närstående och utför ett ovärderligt arbete. Att anhöriga får stöd för att förebygga fysisk, psykisk och social ohälsa är ett viktigt uppdrag för kommunen.

Sedan några år tillbaka är stöd till anhöriga en rättighet enligt socialtjänstlagen (SoL 5 kap. 10 §). Med anhörig menas här en person inom familjen, släkten eller vänkretsen som stöder, hjälper eller vårdar en närstående som inte längre klarar av vardagen på egen hand.

Kommunen, primärvården och organisationer kan erbjuda olika former av stödinsatser som kan underlätta för dig som anhörig oavsett ålder och diagnos på din närstående.

Anhörigcenter på Tomasgården

Centrum för anhörigstöd och frivilligverksamhet i Vetlanda kommun - en träffpunkt för dig som är anhörig. Kommunens anhörigstöd vill uppmuntra och stödja dig som anhörig och kan bland annat erbjuda information och aktiviteter. Här finns personal som tillsammans med frivilligarbetare arbetar med anhörigstöd som bland annat anhöriggrupper. Samverkan med ideella organisationer är en del i arbetet.

Anhöriggrupper

Deltagande i anhöriggrupp ger stöd, kunskap och gemenskap med andra i en liknande situation. Alla i gruppen avger tystnadslöfte.

Stöd och insatser

Anhörigstöd kan också innebära avlösning/avlastning i form av avlösning i hemmet, korttidsboende och/eller dagverksamhet för den som vårdas.

Dagverksamhet på Daggkåpan

Daggkåpan vill erbjuda möjlighet till en aktiv och meningsfull dag. Ledorden för verksamheten är trygghet, kvalitet och flexibilitet för både besökare och deras anhöriga.

Avlösning

För att ge anhöriga avlösning i omvårdnadsarbetet och underlätta för din närstående att bo kvar hemma finns möjlighet till vistelse på korttidsboende under en begränsad tid.

Avlösarservice i hemmet

Anhörigstöd kan också innebära avlösning/avlastning i form av avlösning i hemmet.

Dessa stödinsatser är biståndsbedömda och handläggs av biståndshandläggare på vård- och omsorgsförvaltningens Myndighetskontor. Kontakta kommunens växel, telefon 0383-971 00, så kopplar de dig till rätt person.

Intresseanmälan anhörigstöd

Intresseanmälan
Multiple selection


Anhörigcenter på facebook

Kontakt

Emma Croona

Emma Croona

Anhörigkonsulent
Funktion myndhutöv service, Vård och Omsorgsförvaltning
Telefon: 0383-976 60
emma.croona@vetlanda.se

Michael Olsson

Michael Olsson

Sjuksköterska
Funktion Särskilda boende, Vård och Omsorgsförvaltning
Telefon: 0383-577 16, 070-602 44 39
michael.olsson@vetlanda.se

Myndighetskontoret

Telefon växel: 0383-971 00
myndighetskontoret@vetlanda.se

Biståndshandläggare träffas säkrast vardagar 8.00-9.30.
Därefter kan du lämna meddelande för att bli uppringd.

Anhörigcenter

Tomasgården, Vasagatan 27 C
574 38 Vetlanda

Anhörigföreningen

Tomasgården, Vasagatan 27 C
574 38 Vetlanda
Telefon: 0383-577 13

Kontaktpolitiker

Agneta Lindberg (S)
agneta.lindberg@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-08-28

Synpunkt Vetlanda