Vetlanda
Huvudmeny
Hem
Lyssna

Ideella organisationer

Det finns många ideella organisationer som vänder sig till anhöriga.

Anhörigföreningen

En förening för dig som vårdar en närstående. Föreningen vill ge god gemenskap, stöd och hjälp. Anhörigföreningen har sin expedition på Tomasgården.

Församlingar

Präster, pastorer och diakoner finns för dig som behöver någon att tala med. Kontakta respektive församling.

Svenska Röda Korset, pensionärsorganisationer och handikappföreningar

Dessa arbetar på olika sätt med att stödja anhöriga.

Demenscentrum

Sedan 1 januari 2013 är Svenskt Demenscentrumlänk till annan webbplats (SDC) en egen stiftelse. SDC arbetar som en sambandscentral och en kunskapsbank inom demensområdet. De erbjuder bland annat webbaserade demensutbildning på flera olika språk, till exempel Persiska och Polska.

Kontakt

Senast uppdaterad 2017-02-16

Synpunkt Vetlanda