Vetlanda
Huvudmeny
Hem
Lyssna

Dödsfall och begravning

När du som anhörig eller vän mister en närstående ställs du inför sorg och saknad, men också inför praktiska frågor. De flesta väljer att anlita en begravningsbyrå för de praktiska arrangemangen. Du kan även ordna hela eller delar av begravningen själv. Begravning, även kallat jordfästning, är en ceremoni inför gravsättningen av den avlidne.

Kyrklig begravning

Nästan 90 procent av de som dör i Sverige har en kyrklig begravning. Då har man en begravningsgudstjänst, oftast i en kyrka eller i ett kapell, som leds av en präst tillhörande Svenska kyrkan. En kyrklig begravning kan även äga rum i en frikyrka, till exempel pingstkyrkan, eller i en katolsk eller en ortodox kyrka. Om man inte är medlem i Svenska kyrkan, eller om man inte har döpts, har man inte rätt att få en kyrklig begravning.

Borgerlig begravning

Vid borgerlig begravning kan man utforma en ceremoni som man själv önskar. Man har då full frihet när det gäller val av musik, vem som ska vara begravningsförrättare med mera. En borgerlig begravning kan ske i allmänna gravkapell eller på annan plats, inom- eller utomhus.

Borgerliga begravningsförrättare finns i flera kommuner, dock inte självklart i alla. Vetlanda kommun har inte utsett någon borgerlig begravningsförrättare. Information om borgerlig begravning finns att få hos begravningsbyråer.

Om man inte tillhör något trossamfund eller om man har en annan religion?

Svenska kyrkan har ansvar för begravningsverksamheten för alla medborgare i Sverige oavsett vilken religions- eller kyrkotillhörighet man har. Det gäller också om man inte har någon kyrko- eller religionstillhörighet.

Begravningsombud

Begravningsombudet företräder de som inte är medlemmar i Svenska kyrkan och är en förstärkning av länsstyrelsens tillsynsfunktion enligt begravningslagen. Exempel på uppgifter är deltagande i planering av nya begravningsplatsers utformning och bevakning av begravningsavgiftens storlek. Begravningsombudet kan också framföra önskemål från de som inte tillhör Svenska kyrkan när det gäller begravningsverksamheten.

Söka tillstånd om att strö ut askan

Hos Länsstyrelsen kan man söka tillstånd att strö ut aska efter en avliden personlänk till annan webbplats. Till Länsstyrelsen kan man också vända sig när det har uppstått oenighet vid exempelvis gravsättning och där medling inte lyckats. Kyrkomyndighetens beslut kan då överklagas till Länsstyrelsen.d

Kontakt

Elisabeth Forsén

Elisabeth Forsén

Överförmyndarhandläggare
Kommunkansli, Kommunledningsförvaltning
Telefon: 0383-971 08
elisabeth.forsen@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-05-18

Synpunkt Vetlanda