Vetlanda
Huvudmeny
Hem
Lyssna

Dödsboanmälan och bouppteckning

När en person avlider ska en bouppteckning göras inom tre månader. De flesta begravningsbyråer och en del banker hjälper till med bouppteckningar. I vissa fall kan bouppteckningen ersättas av en dödsboanmälan från socialnämnden.

Om dödsboets tillgångar bara täcker begravningskostnaderna och det inte finns någon fast egendom i dödsboet, kan bouppteckningen ersättas av en dödsboanmälan. För att göra en dödsboanmälan kontaktar du socialnämnden i den kommun där den avlidne bodde.

Om den avlidne äger fast egendom, som en fastighet eller tomträtt, måste en bouppteckning alltid göras. Det gäller även om någon av dödsbodelägarna begär att en bouppteckning görs. Bouppteckningen skickas till Skatteverketlänk till annan webbplats.

Viktigt att tänka på

  • Om den avlidnes medel inte täcker skulder och begravningskostnader, ska du inte betala skulderna innan dödsboanmälan eller bouppteckningen är klar.
  • Stoppa autogirobetalningar. Vissa fordringsägare har företräde framför andra och du kan bli återbetalningsskyldig till dödsboet om du gör utbetalningar. Ring gärna till fordringsägarna när en räkning kommer och begär tre månaders uppskov, räknat från dödsfallet.
  • När dödsboanmälan är klar, skicka en kopia till fordringsägarna och ansök om att skulden avskrivs. Du måste själva begära en kopia på dödsboanmälan från Skatteverket.

När tillgångarna inte täcker begravningskostnaderna

Om dödsboets tillgångar inte täcker begravningskostnaderna och du som anhörig inte är villig att betala, ska dödsboets företrädare ansöka om ekonomiskt bistånd från socialnämnden. Bistånd till begravningskostnader kan utgå med högst ett halvt prisbasbelopp. Vill du ha mer information eller hjälp med att göra en dödsboanmälan, välkommen att kontakta socialförvaltningen.d

Kontakt

Socialförvaltningen

Stadshuset, ingång Stadshusgränd 1 A
574 80 Vetlanda
Telefon: 0383-972 05
social@vetlanda.se

Öppettider:

  • Måndag – onsdag klockan 8.00–15.45
  • Torsdag klockan 8.00–17.45
  • Fredag klockan 8.00–14.45
  • Lunchstängt klockan 11.45–13.00

Telefontid och tidsbeställning:
Helgfri måndag–fredag klockan 9.00–10.00

Senast uppdaterad 2017-05-18

Synpunkt Vetlanda