Vetlanda
Huvudmeny
Hem
Lyssna

Ekonomiskt bistånd

Du som vistas i Vetlanda kommun har rätt till ekonomiskt bistånd om du inte själv kan försörja dig eller kan tillgodose dina behov på annat sätt. Ekonomiskt bistånd är ett komplement till din egen inkomst och andra ekonomiska förmåner.

I första hand har du ett eget ansvar att tillgodose dina behov genom egna inkomster. Vid svårigheter kan du får hjälp av samhällets övriga bidragssystem som exempelvis sjukpenning, pension, bostadsbidrag, barnbidrag, studiebidrag och underhållsstöd. Som vårdnadshavare är du normalt försörjningsskyldig för dina barn fram till dess de fyllt 18 år och avslutat gymnasieskolan.

Ekonomiskt bistånd är inte villkorslöst

Det finns faktorer som påverkar din rätt att få ekonomiskt bistånd.

Egna tillgångar

Tillgångar som lätt går att sälja, så som bankmedel, aktier och kapitalvaror, kan påverka rätten till ekonomiskt bistånd. Även fastighet och bil är tillgångar som kan påverka din rätt till ekonomiskt bistånd. Makars och sambors inkomster räknas som gemensamma vid prövningen av rätten till ekonomiskt bistånd.

Arbetsmarknadens förfogande

Är du arbetslös måste du stå till arbetsmarknadens förfogande. Det innebär att du måste vara anmäld på arbetsförmedlingen samt aktivt söka och ta emot erbjudet arbete eller annan sysselsättning för att kunna få ekonomiskt bistånd. Du som på grund av sjukdom inte kan arbeta ska kunna styrka detta genom sjukskrivning av läkare.

Kompetenshöjande verksamhet

Har du varit arbetslös länge kan socialtjänsten begära att du deltar i praktik eller kompetenshöjande verksamhet. Om du tackar nej till sådant erbjudande kan ekonomiskt bistånd vägras eller nedsättas.

Socialförvaltningens roll

I vår uppgift ingår att på bästa sätt försöka hjälpa dig att bli självförsörjande. Det innebär att du, förutom den ekonomiska hjälpen, kan få ett personligt stöd, rådgivning, information och andra insatser som kan vara till hjälp på vägen. Vi kan även hjälpa till med budgetrådgivning och skuldsanering.

De som ansöker om ekonomiskt bistånd (socialbidrag) ska erbjudas en tid för nybesök inom 14 dagar.

Kontakt

Socialförvaltningen

Stadshuset, ingång Stadshusgränd 1 A
574 80 Vetlanda
Telefon: 0383-972 05
social@vetlanda.se

Öppettider:

  • Måndag – onsdag klockan 8.00–15.45
  • Torsdag klockan 8.00–17.45
  • Fredag klockan 8.00–14.45
  • Lunchstängt klockan 11.45–13.00

Telefontid och tidsbeställning:
Helgfri måndag–fredag klockan 9.00–10.00

Senast uppdaterad 2017-05-18

Synpunkt Vetlanda