Vetlanda
Huvudmeny
Hem
Lyssna

Ansök om ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd ska garantera en skälig levnadsnivå och utformas så att det stärker möjligheterna att leva ett självständigt liv. När du ansöker om ekonomiskt bistånd görs en grundlig utredning.

Beställ tid

​För att ansöka om ekonomiskt bistånd måste du boka en tid via socialförvaltningens reception. Vänta inte in i det sista innan du beställer en tid eftersom det finns risk för väntetid.

Hur stort blir stödet?

Om du får ekonomiskt bistånd är det uträknat utifrån en årlig riksnorm. Riksnormen grundas på officiella prisundersökningar och räknas efter antalet personer i hushållet.

Riksnormen ska täcka kostnader för:

 • livsmedel
 • kläder och skor
 • lek och fritid
 • förbrukningsvaror
 • hälsa och hygien
 • dagstidning, telefon och TV-avgift

Du har dessutom rätt till vissa andra faktiska kostnader, förutsatt att de är rimliga. Socialnämnden i Vetlanda kommun har antagit riktlinjer där det framgår vilka kostnader som kan accepteras. Riktlinjerna bygger på jämförelser om vad en låginkomsttagare normalt har råd med.

Du måste uppge rätt uppgifter

Vi jämför ditt beräknade behov med dina inkomster. Du måste kunna styrka på papper alla dina inkomster och sådana utgifter som inte ingår i riksnormen. Om du har familj gäller detta även övriga familjemedlemmar. Om du lämnar oriktiga eller ofullständiga uppgifter kan du åtalas för bidragsbrott.

Du är skyldig att anmäla ändrade:

 • inkomster
 • utgifter
 • boendeförhållanden
 • familjeförhållanden

Kontroll av uppgifter

I samband med att du och eventuellt medsökande ansöker om ekonomiskt bistånd kommer dina/era personuppgifter att registreras och behandlas med stöd av "Lagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten". Det betyder att all personal på socialförvaltningen har tystnadsplikt och får inte lämna ut uppgifter om dig till obehöriga utan ditt samtycke.

Vi hämtar in information som inkomstuppgifter via en så kallad direktåtkomst från vissa andra myndigheter. Du har rätt att begära utdrag ur din journal från socialtjänstens register samt begära rättelse om vi behandlat felaktiga uppgifter.

Utbetalning

Ekonomiskt bistånd utbetalas normalt via bankkonto. Utbetalningen tar som regel en bankdag. Huvudprincipen är att bistånd utbetalas utan återbetalningsskyldighet.

Kontakt

Elisabet Couscher Björklund

Enhetschef vuxen
Vuxensektion, Socialförvaltning
Telefon: 0383-972 96
elisabet.bjorklund@vetlanda.se

Socialförvaltningen

Stadshuset, ingång Stadshusgränd 1 A
574 80 Vetlanda
Telefon: 0383-972 05
social@vetlanda.se

Öppettider:

 • Måndag – onsdag klockan 8.00–15.45
 • Torsdag klockan 8.00–17.45
 • Fredag klockan 8.00–14.45
 • Lunchstängt klockan 11.45–13.00

Telefontid och tidsbeställning:
Helgfri måndag–fredag klockan 9.00–10.00

Senast uppdaterad 2017-05-18

Synpunkt Vetlanda