Vetlanda
Huvudmeny
Hem
Lyssna

Så förkortar du handläggningstiden

Informationen på denna sidan vänder sig till dig som har bokat en tid på socialförvaltningen för att göra en ansökan om ekonomiskt bistånd. För att du ska kunna få svar på din ansökan inom den tid vi lovar är det viktigt att du har med dig alla uppgifter som krävs.

När du besöker socialförvaltningen får du träffa en eller två handläggare som tillsammans med dig går igenom din situation. Du ska kunna styrka de uppgifter som du lämnar.

Handlingar att ta med på besöket

 • Legitimation/ID-handling samt i förekommande fall bevis om uppehållstillstånd.
 • Underlag på inkomster för de tre senaste månaderna, exempelvis lön, sjukpenning, A-kassa, aktivitetsstöd och föräldrapenning.
 • ​Underlag på utgifter för de tre senaste månaderna, exempelvis elräkning, barnomsorg, hyra, hemförsäkring, fackavgift samt mediciner och läkarvård.
 • Hyreskontrakt eller låneavier vid egen fastighet.
 • Slutligt skattebesked/deklaration.
 • Beslut om bostadsbidrag.
 • Underhållsbidrag/underhållsstöd.
 • Handlingsplan från arbetsförmedlingen.
 • Läkarintyg vid sjukskrivning.
 • Uppgifter om tillgångar i form av bil, aktier, fonder, fastigheter.
 • Ekonomisk översikt från banken och kontoutdrag över dina bankkonton tre månader tillbaka från mötets datum.

Tänk på följande

 • Är du sammanboende eller gift räknas inkomster och utgifter för er båda ihop.
 • När du får ekonomisk hjälp är du i regel inte återbetalningsskyldig. Det innebär samtidigt att du inte kan låna pengar genom socialförvaltningen.
 • Om du lämnar oriktiga eller ofullständiga uppgifter kan du åtalas för bedrägeri. Du kan också bli skyldig att betala tillbaka de belopp som du fått med stöd av oriktiga eller ofullständiga uppgifter.

​Personakt, register, sekretess och tystnadsplikt

Socialnämnden kommer att behandla personuppgifterna för administration av ansökan om bistånd enligt personuppgiftslagen. I en personakt förs journalanteckningar så länge du har kontakt med  socialtjänsten. Dessa har du rätt att läsa. Personakten förvaras i ett socialregister. All personal inom socialtjänsten har tystnadsplikt och får inte lämna ut uppgifter om dig till obehöriga.

Kontakt

Socialförvaltningen

Stadshuset, ingång Stadshusgränd 1 A
574 80 Vetlanda
Telefon: 0383-972 05
social@vetlanda.se

Öppettider:

 • Måndag – onsdag klockan 8.00–15.45
 • Torsdag klockan 8.00–17.45
 • Fredag klockan 8.00–14.45
 • Lunchstängt klockan 11.45–13.00

Telefontid och tidsbeställning:
Helgfri måndag–fredag klockan 9.00–10.00

Senast uppdaterad 2017-05-18

Synpunkt Vetlanda