Vetlanda
Huvudmeny
Hem
Lyssna

Ansök om stöd och insatser

Du som behöver stöd och hjälp på grund av en funktionsnedsättning kan ansöka om olika former av stöd från kommunen.

Hur gör jag för att ansöka om stöd?

För att ansöka om stöd fyller du i blanketten "Ansökan om insatser enligt LSS" eller "Ansökan om bistånd enligt Socialtjänstlagen". Blanketterna hittar du längst ner på denna sida under rubriken som heter "relaterade länkar". Det står på blanketten vart den ska skickas när den är ifylld.

Hjälp att ansöka

Du kan få vägledning hur du ska fylla i blanketten genom att kontakta biståndshandläggaren på myndighetskontoret. De kan också hjälpa dig att ordna teckenspråkstolk eller tolk på andra språk än svenska.  Ring till kommunens växel så hänvisar de dig rätt, 0383-971 00.

Du kan också ha en vän eller anhörig som stöd när du ansöker, men du som är 18 år eller äldre står alltid själv för din ansökan. Om du inte själv kan ansöka och föra din talan, kan en god man göra det i ditt ställe.

Handläggning och svar på din ansökan

När din ansökan kommit in till kommunen får du träffa en biståndshandläggare. Han eller  hon kommer att utreda vilka behov du har och sedan fatta ett beslut om du har rätt att få den hjälp du ansökt om enligt lagen. Svaret på din ansökan får du med posten. Om du inte är nöjd har du rätt att överklaga.

Vad kostar insatserna?

Alla insatser enligt LSS är i princip kostnadsfria, men några undantag finns. Du betalar exempelvis för din mat, hyra och dina kostnader i samband med aktiviteter.

För vissa insatser enligt Socialtjänstlagen betalar du en avgift, medan andra är avgiftsfria. Hur mycket du får betala beror dels på hur mycket hjälp du har och din betalningsförmåga. När avgiften räknas ut så tar vi hänsyn till att du ska ha pengar kvar för att täcka dina normala levnadskostnader.


Kontakt

Myndighetskontoret

Telefon växel: 0383-971 00
myndighetskontoret@vetlanda.se

Biståndshandläggare träffas säkrast vardagar 8.00-9.30.
Därefter kan du lämna meddelande för att bli uppringd.

Senast uppdaterad 2017-05-18

Synpunkt Vetlanda