Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Stens väg servicebostad

Stens väg servicebostad består av åtta enskilda lägenheter som är utspridda i bostadsområdet. Målgruppen för boendet är främst personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Behoven ser olika ut och insatserna planeras individuellt.

Vår målsättning

Vi arbetar efter en genomförandeplan som upprättas tillsammans med den boende i samband med att den flyttar in. Denna genomförandeplan ändras allt eftersom målen uppfylls. Målet är att de boende skall bli så självständiga som möjligt.
Tillsammans med den boende skapar vi ett tryggt boende och en fungerande vardag utifrån de egna behoven och önskemålen. Personalgruppen utgörs av fyra personer som utgår från en baslägenhet i samma område, dit även de som tillhör boendet kan komma för gemenskap. Tillgång till personal finns dag/kvällstid eller via telefon dygnet runt.

Vår värdegrund

Vi arbetar efter vår värdegrund; Respekt, trygghet och delaktighet.

Kontakt

Tina Lysholt Krintéll

Områdeschef
Funktionshinderomsorgen, Vård och Omsorgsförvaltning
Telefon: 0383-972 84, 072-572 52 12
tina.lysholt-krintell@vetlanda.se

Stens väg servicebostad
Telefon:0383-592 35

KONTAKTPOLITIKER

Stig-Göran Fransson (C)

Telefon 070- 840 51 13
stiggoran.fransson@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-10-09

Synpunkt Vetlanda