Kontakt
Dela
Lyssna
Vetlanda
Kontakt
Dela
Lyssna

Pussel

På Pussel skapar vi meningsfulla arbeten för personer med funktions­nedsättning. Arbetena har koppling till en vanlig arbets­plats.

På Magasinet och Pussel jobbar vi för att varje individ får så stort samhälls­deltagande som möjligt med hänsyn till sin funktionsnedsättning.

Arbeten på Pussel

På Pussel är det ett lugnare tempo. Vi arbetar med montering, packning och reklamutskick åt de företag vi samarbetar med. Pussel gör också många post­rundor åt skolorna och tvättar städmoppar åt olika kommunala verksam­heter.

Erikshjälpen

Vi sorterar och packar kläder som skickas med hjälpsändningar från Erikshjälpens depå i Holsbybrunn.

Enskilda platser

Flera arbetstagare har enskilda platser på företag eller inom kommunen. Målsätt­ningen är att hitta lösningar utifrån den enskildes förmåga och intresse, gärna på arbetsplatser ute i samhället.