Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Hemtjänst

För att du ska kunna bo kvar hemma när du behöver hjälp och omsorg kan du få stöd från kommunens hemtjänst. Den hjälp du får är individuell och det är därför svårt att exakt ange hur den ser ut, men det kan handla om personlig omvårdnad, inköp, matlagning och trygghetslarm.

Hemtjänst beviljas som bistånd enligt socialtjänstlagen. Syftet med hemtjänst är att underlätta vardagen för dig som är sjuk eller har ett funktionshinder, stärka de egna resurserna och i många fall göra det möjligt att bo kvar i ditt egna hem.

Vilken hjälp kan jag få?

Du kan få hjälp med det som du själv inte klarar såvida det räknas  som rimlig levnadsnivå och ingen annan kan hjälpa dig. Du kan ansöka om vad som helst. Det som är vanligast att få hjälp med är inköp och ärenden, tvätt och klädvård, städning, hjälp till sociala aktiviteter, trygghetsbesök eller telefonkontakt. Du kan också få hjälp med måltider och personlig omvårdnad som dusch och påklädning. Hjälpen är alltid individuellt anpassad efter dina behov.

När ett biståndsbeslut är fattat skickas beslutet till den hemtjänstutförare du har valt som i sin tur utför hjälpen som du beviljats.

Vad kostar hemtjänst?

Kostnaden för hemtjänst är baserad på vad du har för inkomst. Vi tillämpar maxtaxa.

Hur ansöker jag om hemtjänst?

Ansökan görs via blanketten ansökan om bistånd enligt socialtjänstlagen, SoLPDF. Vid frågor kontakta biståndshandläggare på vård- och omsorgsförvaltningens myndighetskontor.

Om jag är på tillfälligt besök?

Sommargäster och besökare, med behov av insatser från hemtjänsten, kan få hemtjänst i Vetlanda kommun, om man har hemtjänst i sin hemkommun.

Ta kontakt med biståndshandläggare i din hemkommun (bosättningskommun), som beställer insatserna från hemtjänsten i Vetlanda kommun (vistelsekommun).

I Vetlanda kommun har vi LOV så man kan också välja vem som ska utföra hemtjänsten, se vår Kundvalskatalog.

Kontakt

Marie Göransson

Marie Göransson

Funktionschef
VO Funktionschefer, Vård och Omsorgsförvaltning
Telefon: 0383-974 81, 070-342 77 28
marie.goransson@vetlanda.se

Myndighetskontoret

Telefon växel: 0383-971 00
myndighetskontoret@vetlanda.se

Biståndshandläggare träffas säkrast vardagar 8.00-9.30.
Därefter kan du lämna meddelande för att bli uppringd.

Senast uppdaterad 2017-05-18

Synpunkt Vetlanda